Thea Smit-de Vries (49) commissielid Provinciale Staten


Thea Smit-de Vries út Wâlterswâld (49) is door commissaris van de Koning drs. A. A. M. Brok beëdigd als commissielid voor Provinciale Staten. Ze is al zestien jaar lid van de provinciale steunfractie van de ChristenUnie en ondertussen ook fractievoorzitter van diezelfde partij in de gemeente Dantumadiel. Smit-de Vries volgt Lieuwe van der Pol op, die doorschoven als Statenlid.