De gemeente Noardeast-Fryslân verwacht dit jaar een flink tekort. Dat komt onder andere door de stijgende kosten voor jeugdzorg. De totale kostenstijging in het sociaal domein bedraagt 17 procent. Dat blijkt uit de jaarrekeningen 2018 en de tussentijdse rapportage 2019.