Fryslân presenteert voortgangsrapportage stikstof


Om de stikstofproblematiek in Fryslân aan te kunnen pakken werkt de provincie, samen met Friese partners uit o.a. de milieu/natuur- en landbouwsector, toe naar een uitvoeringsprogramma. Vanuit een gebiedsgerichte aanpak worden er maatregelen getroffen in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In aanloop naar dit traject presenteert het college van Gedeputeerde Staten (GS) een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten.

Lees meer

Onderduikers in Morra en Lioessens


Wie deze zomer door Morra en Lioessens loopt of fietst, of door de omgeving van beide dorpen, kan bij diverse panden een houten paal met oranje zijtak zien. Dat betekent dat er in het betreffende pand in de oorlog onderduikers gezeten hebben. Op initiatief van Lioessemer Feike van der Zee zijn op 4 mei deze objecten bij 32 panden geplaatst. Bij de Petruskerk in Lioessens en de kerk in Morra staan ook soortgelijke objecten en daar is ook extra informatie te vinden.

Lees meer

Noodklok: bescherm Wadden tegen economisch gewin

Van winning van gas en zout tot kabels van windmolenparken; de natuur en de ecologie van de Waddenzee staat momenteel stevig onder druk. Er vinden al veel activiteiten in en rond de Waddenzee plaats, met alle zorgen van dien. Maar daarmee is het nog niet gedaan. Er staan nieuwe activiteiten in dit mooie, kwetsbare stukje Nederland op de rol. Provincie Fryslân luidt de noodklok en vraagt actie van bestuurlijk Den Haag.

Lees meer

Visit Wadden start zomercampagne ‘Voel je vrij op de Wadden’

Foto: Hoofdprijs Cindy Renkema

Afgelopen zaterdag, tijdens de Dag van het Wad, is de zomercampagne ‘Voel je vrij op de Wadden’ van start gegaan. Visit Wadden luidt daarmee de zomer in en wil bezoekers het ultieme gevoel van vrijheid laten ervaren. En waar kan dat beter dan in het waddengebied. Juist nu dat weer kan. Dat doen ze met een zomeragenda boordevol waddenbelevenissen. Bezoekers kunnen hun mooiste ervaring of activiteit delen door mee te doen met de fotowedstrijd Deel jouw Wadden. 

Lees meer

Campagne laat zien hoe mooi de Noardlike Fryske Wâlden zijn

Campagnebeeld: NFW

Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Niet alle inwoners en bezoekers weten dat het coulisselandschap uniek is in Europa en dat hier veel bijzondere planten en dieren groeien en leven. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wijst daarom via de campagne ‘Wat moai!’ iedereen erop hoe mooi het hier is. NFW vraagt tevens steun voor het onderhoud van het landschap en nodigt uit om vriend van de vereniging te worden.

Lees meer


Waddenvereniging lanceert Waddenkit


Zélf de natuur van de Wadden ontdekken; wie wil dat nou niet? Met de WADDEN excursie-kit kan dat nu op een leerzame en veilige manier. Speciaal voor nieuwsgierige kinderen (6 -12 jaar) en hun (groot)ouders heeft de Waddenvereniging de WADDEN excursie-kit ontwikkeld. Geboren uit nood: want de reguliere excursies kunnen vanwege de coronamaatregelen al vanaf het voorjaar niet doorgaan. ‘Maar nu ligt er een geweldig pakket, dat de liefde voor de waddennatuur nóg verder zal aanwakkeren’, aldus Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging.

Geslaagde Himmelwike door basisschoolleerlingen


De afgelopen week hebben 320 basisschoolleerlingen uit de gemeente Noardeast-Fryslân meegedaan aan de Himmelwike, een jaarlijks terugkerend initiatief van Omrin en de gemeente om kinderen bewust te maken van zwerfafval, afvalscheiding en het zuinig omgaan met grondstoffen. Gezamenlijk hebben de ‘Himmel Heroes’ weer vele zakken vol zwerfafval opgeruimd.

Paul Maasbommel nieuwe coördinator Jobinder


Paul Maasbommel uit Kollum is per 1 september 2020 benoemd als nieuwe coördinator van het Mobiliteitsbureau. De heer Maasbommel is als wethouder van de voormalige gemeente Kollumerland c.a. en als bestuurslid van het Mobiliteitsbureau betrokken geweest bij de oprichting en invoering van het gehele vervoersysteem Jobinder in Noardeast-Fryslân.

Continuering klantbediening bij gemeentehuis in Dokkum


Sinds 24 maart 2020 is de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Noardeast Fryslân vanwege de geldende richtlijnen van de rijksoverheid, RIVM en GGD op een andere wijze ingericht. Besloten is deze huidige werkwijze te continueren tot in elk geval 1 januari aanstaande.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl