Wethouders openen steenbreekactie ter bevordering van biodiversiteit

In Kollum en Rinsumageast is een steenbreekactie van start gegaan. Tegen inlevering van een tegel ontvangen inwoners planten met korting. Dit is een eerste actie van het project ‘Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip’ dat als doel heeft om de biodiversiteit te vergroten. Zowel gemeente Dantumadiel als Noardeast-Fryslân zetten zich actief in om de biodiversiteit te vergroten. Wethouder Esther Hanemaaijer (Noardeast-Fryslân) en wethouder Gerben Wiersma (Dantumadiel) kwamen dan ook graag om de eerste planten te overhandigen en de eerste tegels in te nemen.

Lees meer

Kerkenvisie Noardeast-Fryslân voor een toekomstbestendig kerkenbestand

Ze zijn vaak beeldbepalend voor het dorp of voor de stad: kerken. Voor velen hebben de gebouwen een belangrijke religieuze en ook een emotionele waarde. Hoe waardevol ook, er zijn zorgen over de toekomst van de kerken. Krimp, vergrijzing, teruglopend kerkbezoek; hoe lang kunnen kerkgemeenschappen het nog volhouden om de kerk in stand te houden?

Lees meer

Fotocadeau mag waarschijnlijk gemeentehuis Kollum kopen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân verkoopt het gemeentehuis in Kollum waarschijnlijk aan Fotocadeau.nl. De gemeenteraad kan nog wel haar wensen en bedenkingen kenbaar maken. Daarnaast moet de raad instemmen met de financiële consequenties van de verkoop.

Lees meer

Micro:bit voor alle tienjarigen uit voormalig Ferwerderadiel

Kinderen uit voormalig Ferwerderadiel die tussen september en december tien jaar worden, krijgen allemaal een Micro:bit, een mini-computer waarmee ze kunnen programmeren. Het is een initiatief van de gemeente, Kabelnoord en de Bibliotheek en uniek in Nederland.

Lees meer

Op het erf van… akkerbouwbedrijf Hoekstra

In ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie bezoeken we akkerbouwbedrijf Hoekstra in Bollingawier.

Lees meer

Bouw van unieke tuinmuur in Hallum

Op de terp in Hallum is gestart met de bouw van een unieke tuinmuur. De muur van 50 meter lang vormt een scheiding tussen particuliere tuinen en de publieke ruimte. De tuinmuur is onderdeel van een totale herinrichting van de Terp in Hallum dat het historische karakter van het dorp moet versterken. Wethouder Esther Hanemaaijer kwam samen met voorzitter van dorpsbelang Hallum Sieta van der Woude langs om letterlijk een ‘steentje bij te dragen’ aan de bijzondere herinrichting.

Lees meer

Paul Maasbommel nieuwe coördinator Jobinder


Paul Maasbommel uit Kollum is per 1 september 2020 benoemd als nieuwe coördinator van het Mobiliteitsbureau. De heer Maasbommel is als wethouder van de voormalige gemeente Kollumerland c.a. en als bestuurslid van het Mobiliteitsbureau betrokken geweest bij de oprichting en invoering van het gehele vervoersysteem Jobinder in Noardeast-Fryslân.

Continuering klantbediening bij gemeentehuis in Dokkum


Sinds 24 maart 2020 is de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Noardeast Fryslân vanwege de geldende richtlijnen van de rijksoverheid, RIVM en GGD op een andere wijze ingericht. Besloten is deze huidige werkwijze te continueren tot in elk geval 1 januari aanstaande.

Griezelen in het Waddengebied

Voor de 6e editie van VHDG/SRV nodigt Kunstinitiatief VHDG Poolse kunstenaar Horacy Muszynski uit. Horacy zal zes weken rondreizen, wonen en werken in de SRV-wagen, die ook als filmstudio dient voor zijn project: een experimentele horrorfilm over Friesland. In oktober start Horacy als resident aan De Ateliers in Amsterdam.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl