Geld voor onderzoek naar landbouw op zoute grond

De landbouw krijgt 250.000,- euro van de provincie Fryslân voor het project Zoet op Zout Lauwersmeergebied. Hierin wordt onderzocht hoe boeren in de noordelijke kleischil hun bedrijfsvoering op peil kunnen houden, rekening houdend met de verzilting. Het definitieve besluit over de bijdrage neemt de provincie nádat het Waddenfonds een besluit heeft genomen over haar bijdrage.

Lees meer

Provincie en boeren in gesprek over zorgplicht weidevogels

De provincie en boeren gaan nader in gesprek over de zorgplicht rondom weidevogels. Op 16 februari stelde Gedeputeerde Staten het ontwerp van de provinciale Omgevingsverordening Fryslân vast. Een onderdeel van deze verordening is de zorgplicht voor weidevogels. Het zienswijzetraject rond de verordening loopt nu, waarbij iedereen een reactie kan geven. Onvolledige berichtgeving in de media over de zorgplicht leidde tot veel onduidelijkheid in het veld. De demonstratie voor het provinciehuis met de trekker drive-by op 10 maart bevestigt dit.

Lees meer

Eerste paal voor nieuwbouw de Wrâldwizer Oosternijkerk

Wethouder Jouke Douwe de Vries heeft op 10 maart de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de Wrâldwizer. Dit deed hij samen met directeur Michelle van der Sluis. CBS ‘By de Boarne’ uit Niawier en de ‘Foeke Sjoerds Skoalle’ in Oosternijkerk zijn per 1 augustus 2018 verdergegaan als de Wrâldwizer.

Lees meer

Bezwaarmaker extra populair door hoge WOZ-waardes


De hoge WOZ-waardes die de gemeente Noardeast-Fryslân heeft opgelegd, zorgt weer voor een flinke toename van het aantal inwoners gebruik maakt van de mogelijkheid om gratis bezwaar te maken. Door de overspannen woningmarkt zijn de waardes met flinke waardes gestegen, maar de de gemeente houdt geen rekening met de individuele afwerking/ staat van onderhoud/ mate van luxe van een woning. Er is simpelweg geen tijd hebben om alle woningen in een gemeente inpandig te bezoeken.

Lees meer

Noardeast nu ook een officiële vlag

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad de gemeentevlag en bijbehorende wimpel van de gemeente Noardeast-Fryslân unaniem vastgesteld. De gemeentevlag is afgeleid van het gemeentewapen en kan gebruikt worden bij feestelijke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Lintjesregen, bij hoog bezoek of andere belangrijke evenementen.

Lees meer

Weidevogels steunen met obligaties

Investeren in weidevogels via obligaties van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) kan sinds kort. Afgelopen zaterdag werden officieel de eerste 2 obligaties door Murk Nijdam overhandigd aan Rients en Selma de Boer uit Easterein. Zij kregen deze waardepapieren cadeau van hun ouders.

Lees meer

PKN-jeugd Metslawier-Niawier komt in actie voor Voedselbank

Onder de slogan “Meiinoar troch de tiid” hield de PKN-jeugd van Metslawier-Niawier vrijdagavond 27 november een huis-aan-huis actie voor Voedselbank Dokkum. Tussen 18.00 en 20.30 uur kwam de jeugd langs de deuren voor houdbare producten zoals koffie, thee, macaroni, rijst en groenten in pot of blik.

Mogelijk vogelgriep bij vogels in Waddengebied

In het Waddengebied worden momenteel veel dode vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Advies: raak de vogels niet aan, meld gevonden dode vogels en laat gebieden met watervogels met rust.

Gratis scan met warmtecamera voor inwoners Holwerd

warmtecamera
Inwoners van Holwerd kunnen de komende tijd gratis gebruik maken van de warmtecamera-actie van de stichting Elkenien Grien. In samenwerking met Dorpsbelang Holwerd houdt Elkenien Grien de komende weken een warmtecamera-actie. Inwoners van Holwerd kunnen zo een serie warmtefoto’s van hun huis laten maken om zo warmtelekken op te sporen.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl