Op weg naar topvoedsel uit een rijk en vruchtbaar landschap


Het college van Gedeputeerden Staten van de provincie Fryslân heeft op dinsdag 18 mei 2021 de Landbouwagenda 2021 – 2030 vastgesteld en vandaag ter beoordeling aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze agenda, mede opgesteld door een grote groep Friese belanghebbenden en geïnteresseerden, moet er de komende jaren voor zorgen dat we in 2030 een grondgebonden, natuur-inclusieve en circulaire landbouw hebben die bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak heeft. Ook willen we dat boeren weer een goede boterham gaan verdienen en dat jonge ondernemers weer kansen zien om een boerenbedrijf op te starten.

Lees meer

Joop Atsma presenteert rondje weidevogels en Weidevogelbingo


Het weidevogelseizoen is in volle gang en dit betekent veel werk voor ruim 200 beheerders en de gebiedsregisseurs van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de lokale vogelwachten. Zij doen er alles aan om de weidevogels te beschermen en de omstandigheden voor het broeden zo optimaal mogelijk te maken. Om het publiek mee te laten genieten van het resultaat van al dit werk, heeft de vereniging een leuk uitje gemaakt van 14 weidevogelgebieden (plasdras) die vanaf de weg goed zichtbaar zijn zodat iedereen er een kijkje kan nemen. Onderweg kan er weidevogelbingo worden gespeeld.

Lees meer

Boeren leggen extra braakstroken aan voor kieviten

Kunnen kievitkuikens meer insecten vinden als een boer stroken grasland bewerkt tot ruige, zwarte braakstroken? En worden er meer kuikens groot op deze stroken? Deze vragen staan centraal tijdens een onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga in april tot en met juni in opdracht van vereniging Noardlike Fryske Wâlden op zes verschillende locaties uitvoert.

Lees meer

Sigarenplant isoleert stationsgebouw Feanwâlden


In het voorjaar van 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de renovatie van het stationsgebouw Feanwâlden, in opdracht van gemeente Dantumadiel en met medewerking van NS (eigenaar van het gebouw). In het gebouw komt een proefpaneel met lisdodde, zichtbaar in de gevel. De renovatie is een voorbeeld van regionale kansen om gebouwen te verduurzamen en lokale circulariteit toe te passen.

Lees meer

Opnieuw Europees geld voor een vitaal platteland


Eind vorig jaar verhuisde dorpshuis De Fjouwer naar de oude basisschool De Flieterpen in Reitsum. Al maandenlang werken vele vrijwilligers aan de verbouwing van het pand. Mede dankzij de verkregen LEADER subsidie konden de plannen doorgaan en is het pand ook duurzaam gemaakt. Vandaag ontving voorzitter Oane Sierksma van De Fjouwer het LEADER-bordje uit handen van gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hiermee is de subsidie definitief toegekend. Zowel de regio Noordoost- als Noordwest Fryslân kunnen dit jaar opnieuw bijna een miljoen euro besteden aan leefbaarheidsprojecten. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden

Lees meer

Op het erf van… Koarnwerter Holsteins

In ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie bezoeken we de familie Bakker in Ginnum.

Lees meer

PKN-jeugd Metslawier-Niawier komt in actie voor Voedselbank

Onder de slogan “Meiinoar troch de tiid” hield de PKN-jeugd van Metslawier-Niawier vrijdagavond 27 november een huis-aan-huis actie voor Voedselbank Dokkum. Tussen 18.00 en 20.30 uur kwam de jeugd langs de deuren voor houdbare producten zoals koffie, thee, macaroni, rijst en groenten in pot of blik.

Mogelijk vogelgriep bij vogels in Waddengebied

In het Waddengebied worden momenteel veel dode vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Advies: raak de vogels niet aan, meld gevonden dode vogels en laat gebieden met watervogels met rust.

Gratis scan met warmtecamera voor inwoners Holwerd

warmtecamera
Inwoners van Holwerd kunnen de komende tijd gratis gebruik maken van de warmtecamera-actie van de stichting Elkenien Grien. In samenwerking met Dorpsbelang Holwerd houdt Elkenien Grien de komende weken een warmtecamera-actie. Inwoners van Holwerd kunnen zo een serie warmtefoto’s van hun huis laten maken om zo warmtelekken op te sporen.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl