Gevarieerd programma Theaterkerk Nes


NES (NOARDEAST-FRYSLÂN) – De  gezellige periode richting de feestdagen komt er weer aan. Een mooi moment om de voorstellingen van het nieuwe theaterseizoen weer even voor de liefhebbers op een rijtje te zetten. Het programma van de sfeervolle Theaterkerk Nes is ook nu weer gevarieerd.

Lees meer

Gemeente Noardeast-Fryslân dient aanvraag in voor aardgasvrije proeftuin Anjum

Foto: Wethouder Esther Hanemaaijer en Emile Hendriks van De Anjumer Eendragt (Gemaakt door Korien Boerema).

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft een aanvraag bij het Rijk gedaan, om Anjum mee te laten doen aan het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met dit programma stelt het rijk subsidie beschikbaar om wijken en buurten aardgasvrij te maken. In de aanvraag staat hoe Anjum aardgasvrij kan worden voor 2030. De rijksbijdrage is hierbij noodzakelijk en een belangrijke stimulans om dit te bereiken. De gemeente heeft de aanvraag in nauwe samenwerking met energiecoöperatie Anjumer Eendragt opgesteld.

Lees meer

Gert van der Meijden vertelt over beroep als luchtverkeersleider

Fotobijschrift: Luchtverkeersleider Gert van der Meijden in het torentje van Tarin Khot in Afghanistan.

NES (NOARDEAST-FRYSLÂN) – Weet je nog niet wat je wilt worden, wat voor mogelijkheden er allemaal zijn of ben je gewoon benieuwd naar iemand zijn of haar beroep? Dan zijn de avonden ‘Beroepen in beeld’ in Theaterkerk Nes zeker de moeite waard. Luchtverkeersleider Gert van der Meijden uit Mûnein bijt het spits af op woensdagavond 10 november om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Lees meer

Commissaris van de Koning trouwt echtpaar in de Statenzaal


De Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden was donderdag de magische plek van het sprookjeshuwelijk van Janieke Steenstra en Jan Douwe van der Meer uit Hallum. Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok heeft het gelukkige paar in de echt verbonden.

Lees meer

Aan de slag met de zorgen van burgers en bollentelers over pesticidengebruik


Het pas verschenen onderzoeksrapport  “Verkenning mogelijkheden verduurzaming bloembollenteelt in Fryslân” richt zich op de zorgen van omwonenden van bollenpercelen over het pesticidengebruik, en tegelijkertijd op de uitdagingen waar de bollentelers voor staan. Het rapport noemt een aantal mogelijkheden voor verduurzaming van de bollenteelt. Dat is nodig om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren/ beschermen.

Lees meer


Wat vindt de mienskip van fietsen in Fryslân?

Hoe vaak fietst u per week? Wat vindt u dat beter kan? En wat is er al goed? De provincie Fryslân werkt dit jaar aan een nieuw fietsbeleid. Om inzicht te krijgen in wat de mienskip vindt van fietsen in de provincie, is de Friese Fietsenquête van start gegaan.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden brengt Ode aan landschap: Deel 2

In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging brengt komend jaar iedere maand een van deze leden in beeld. Samen met experts wordt in een online artikelenreeks de unieke waarde van het landschap uitgelegd en worden tips gegeven hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven. 

Actie met warmtecamera Holwerd een succes


De actie van de stichting Elkenien Grien om gratis gebruik te kunnen maken van de warmtecamera is een succes geweest. Ruim dertig bewoners maakten gebruik van de actie, die in samenwerking met Dorpsbelang Holwerd werd georganiseerd. Inwoners van Holwerd konden een serie warmtefoto’s van hun huis laten maken om zo warmtelekken op te sporen. Energieambassadeurs Bert Barten en Wiebe de Haan waren de afgelopen tijd meerdere malen in Holwerd te vinden om de foto’s te maken.

PKN-jeugd Metslawier-Niawier komt in actie voor Voedselbank

Onder de slogan “Meiinoar troch de tiid” hield de PKN-jeugd van Metslawier-Niawier vrijdagavond 27 november een huis-aan-huis actie voor Voedselbank Dokkum. Tussen 18.00 en 20.30 uur kwam de jeugd langs de deuren voor houdbare producten zoals koffie, thee, macaroni, rijst en groenten in pot of blik.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl