Nieuwe vraagbaak voor boeren over natuurinclusieve kringlooplandbouw

Binnenkort kunnen Friese boeren met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). Deze pool is een netwerk van onafhankelijke, niet-commerciële adviseurs die Friese boeren ondersteunt op eigen erf. Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab Fryslân krijgt een coördinerende rol bij de uitvoering van deze pool.

Lees meer

Weidevogelbeleid Fryslân wordt aangescherpt

Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Fryske landschap. Uit een evaluatie blijkt dat het aantal broedparen van de Grutto daalt. Daarom werkt de provincie Fryslân aan beleid om de weidevogelpopulatie te versterken. Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de evaluatie en een startnotitie op 21 april voor aan Provinciale Staten.

Lees meer

Waddenvereniging tekent Waddenagenda 2050 niet

Er is in het waddengebied grote kritiek op de Agenda voor het Waddengebied 2050. Vanuit onder andere natuurorganisaties en landbouworganisaties leven er grote zorgen over de Agenda. Voor de Waddenvereniging is die kritiek zo groot dat ze de Agenda niet gaat tekenen. Eén van de kritiekpunten is het ontbreken van een duidelijke koers.

Lees meer

Biovergister Marrum definitief van de baan. De vlag gaat uit!

“We zijn gewoon heel blij!” vertelt Nathal Prins van Stichting Duurzaam Marrum en actiecomité No Shit! Na vier jaar gesprekken voeren, mensen mobiliseren en fondsen werven is het eindelijk zover: de geplande biovergister aan de Botniaweg in Marrum is definitief van de baan. Het dorp hing afgelopen vrijdag de vlag uit.

Lees meer

Op het erf van… de Anna Zijlstra Hoeve

In ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie vragen we ons af: welke invloed heeft corona op het reilen en zeilen van kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve in Dokkum?

Lees meer

Gratis scan met warmtecamera voor inwoners Holwerd

warmtecamera
Inwoners van Holwerd kunnen de komende tijd gratis gebruik maken van de warmtecamera-actie van de stichting Elkenien Grien. In samenwerking met Dorpsbelang Holwerd houdt Elkenien Grien de komende weken een warmtecamera-actie. Inwoners van Holwerd kunnen zo een serie warmtefoto’s van hun huis laten maken om zo warmtelekken op te sporen.

Start Buurtkamer Wâlterswâld


Vanaf donderdagmorgen 22 oktober is de Buurtkamer van Wâlterswâld iedere donderdag geopend. Een moment in de week waarop je onder het genot van een kopje koffie of thee andere mensen kunt ontmoeten. Meer samen, minder alleen.

Waddenvereniging lanceert Waddenkit


Zélf de natuur van de Wadden ontdekken; wie wil dat nou niet? Met de WADDEN excursie-kit kan dat nu op een leerzame en veilige manier. Speciaal voor nieuwsgierige kinderen (6 -12 jaar) en hun (groot)ouders heeft de Waddenvereniging de WADDEN excursie-kit ontwikkeld. Geboren uit nood: want de reguliere excursies kunnen vanwege de coronamaatregelen al vanaf het voorjaar niet doorgaan. ‘Maar nu ligt er een geweldig pakket, dat de liefde voor de waddennatuur nóg verder zal aanwakkeren’, aldus Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging.

Geslaagde Himmelwike door basisschoolleerlingen


De afgelopen week hebben 320 basisschoolleerlingen uit de gemeente Noardeast-Fryslân meegedaan aan de Himmelwike, een jaarlijks terugkerend initiatief van Omrin en de gemeente om kinderen bewust te maken van zwerfafval, afvalscheiding en het zuinig omgaan met grondstoffen. Gezamenlijk hebben de ‘Himmel Heroes’ weer vele zakken vol zwerfafval opgeruimd.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl