Zwerfafvalpakkers
Woensdagmiddag werd een flink groep zwerfafvalpakkers beloond met een cadeaubon uit handen van wethouder Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun enorme inzet. Het opruimen van zwerfafval is van grote waarde voor de gemeente. In 2007 zijn de eerste vrijwillige zwerfafvalpakkers begonnen in de gemeente. Op dit moment zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. De gemeente stelt materialen beschikbaar, zoals handschoenen, een veiligheidsvest, prikker en vuilniszakken. 

100% zwerfafvalvrij Friesland
De gemeente Dantumadiel heeft zich aangesloten bij 100% zwerfafvalvrij Friesland. De Friese gemeenten slaan de handen ineen voor een gezamenlijk doel: een zwerfafvalvrij Friesland. Deze ambitieuze aanpak is ontwikkeld door Nederland Schoon en wordt in samenwerking met Nederland Schoon, Circulair Friesland, de Friese gemeenten, Omrin en de Friese Milieu Federatie in gezamenlijkheid uitgerold. Er zal nauw samengewerkt worden met ondernemers uit de regio, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligers.