Er wordt momenteel door ongeveer zestig mensen gewerkt aan het project Holwerd aan Zee. In 2025 staat de dijkdoorbraak  bij Holwerd gepland, maar tot die tijd moet er nog veel gebeuren. In december tekenden Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân samen een intentieovereenkomst om samen het project ‘Holwerd aan Zee’ richting realisatie te brengen.

Woensdag 1 juli zijn ca. 45 projectmedewerkers bijeengeweest voor de officiële start van de projectorganisatie die aan de slag gaat met de voorbereiding op de uitvoering van het project Holwerd aan Zee. In het MFA van Holwerd waren vertegenwoordigers aanwezig van de organisaties die de negen werkgroepen en het kernteam bemannen. De organisatie, die geleid wordt door een onafhankelijk projectleider, telt in totaal ca. 60 personen. Daarnaast kunnen de werkgroepleden terugvallen op een enorm potentieel aan expertise van de partners vanHolwerd aan zee.

Met het tekenen van de overeenkomst in december, kwam de daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap dichterbij. Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst spraken de partijen af om samen de tweede fase van het project Holwerd aan Zee voor te bereiden. Het gaat om de daadwerkelijke inrichting van het gebied, zoals de toegangsgeul door de kwelder, de schutsluis in de zeedijk, het getijdenmeer, broedeilanden, een boulevard en ruimte voor natuur en recreatie. Inclusief een ecologische verbinding met het achterland. Daar zijn de zestig medewerkers nu druk mee aan de slag.