HANTUM – Burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft woensdag 15 september een informatiebord onthuld over het beheer van Agrarisch Collectief Waadrâne. De komende tijd worden tientallen soortgelijke borden geplaatst in de regio Noordoost-Friesland. Op deze manier wil Waadrâne meer bekendheid geven aan de manier waarop de boeren samenwerken met de natuur.

Het valt voorzitter Hans Kroodsma op dat veel mensen nog niet weten wat het Agrarisch Collectief Waadrâne is en wat ze doen. ,,Met ruim 150 agrarische leden werken wij in Noard-Fryslân mee aan de bescherming van boerenlandvogels.  Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving’’, legt Kroodsma uit die zelf een boerderij in Jannum heeft. Hij hoopt door meer bekendheid te geven aan Agrarisch Collectief Waadrâne de discussies op gang te brengen. ,,Door te vertellen wat wij doen hopen we ons imago te veranderen. Wij willen laten zien dat natuur en landbouw heel goed samen gaan. Sterker nog: boeren zijn hele goede natuurbeheerders. Burgers zouden daarentegen zelf ook meer kunnen doen om de biodiversiteit in hun tuin te vergroten.’’

Niet te bescheiden

Jelle van der Galiën uit Hantum is samen met zijn zoon één van de beheerders van Waadrâne die zich inzet voor de vogels. Hij merkt in de praktijk dat de vogelakkers en bloemrijke akkerranden een belangrijke functie hebben voor broedende veldleeuweriken, overwinterende akkervogels en muizenetende roofvogels en uilen. ,,Ook de vele toeristen die hier langs fietsen zijn positief over de mooie bloemen die hier bloeien en willen er graag meer over weten. Daarom is het mooi dat dit bord er nu staat’’, zegt Van der Galiën. Burgemeester Johannes Kramer stelde dat hij zich kan voorstellen dat het soms frustrerend is voor boeren dat ze zoveel regels over zich heen krijgen. ,,As gemeente Noardeast-Fryslân fine we de lânbousektor hiel wichtich. Sawol ekonomysk as ekologysk is it belangryk dat boeren in stevige posysje behâlde yn dizze kontreien’’, aldus Johannes Kramer. Een kritiekpuntje had hij ook na het onthullen van het bord. ,,It hie wol wat grutter mochten. Jimme moatte net te beskieden wêze. Wy meie grutsk wêze op sokke boeren yn ús regio.’’

Fotobijschrift: Burgemeester Johannes Kramer onthult in Hantum het eerste informatiebord over Agrarisch Natuurbeheer. Op verschillende plaatsen in de regio Noordoost-Friesland komen deze informatieborden te staan over het beheer op het perceel. Ook staat er een QR-code bij waarmee mensen meer informatie kunnen opvragen. Foto: Klasina van der Werf