Wethouder Gerben Wiersma trakteerde vrijdag 4 maart de leerlingen van groep 7/8 van CBS de Wel in Broeksterwâld op een bijzondere gastles over gemeentepolitiek en de gemeenteraadsverkiezingen.

Burgerschap

De gemeentelijke verkiezingen staan voor de deur. Om de verkiezingen onder de aandacht te brengen bij de leerlingen is wethouder Gerben Wiersma uitgenodigd door CBS de Wel in Broeksterwâld. De school is bezig om het burgerschap vorm te geven en vindt een gastles van Wethouder Wiersma een mooie methode om de kinderen daar kennis mee te laten maken.

“Wy wolle ús bern helpe yn harren ûntwikkeling om skielk boargers te wurden yn ús maatskippij, boargers dy’t aktyf meidogge oan ‘e mienskip en harren bydrage dêroan leverje mei de talinten dy ’t se hawwe.”, aldus Theo Brommer, directeur CBS de Wel.

“Bern hawwe faak hiele goede ideeën”
Wat is een wethouder? Hoe kun je wethouder worden? Waarom stemmen wij? Dat zijn onderwerpen die wethouder Wiersma met de klas bespreekt. Wethouder Wiersma: “Ik fyn it wichtich dat de skoalle my frege hat om wat oer polityk te fertellen. Wannear’t bern witte wêr’t de polityk en de oerheden oer geane, kinne jo se der ek better by belûke. Bern hawwe faak hiele goede ideeën dy’t se dan tenei ek ynbringe kinne”.

Voor andere scholen is het ook mogelijk om meer te leren over de politiek. De gemeente Dantumadiel nodigt vanaf volgend schooljaar diverse basisscholen uit de gemeente uit, om het spel ‘Democracity’ op het gemeentehuis te spelen. In dit spel vormen de kinderen zelf een gemeenteraad en moeten ze keuzes maken over voorzieningen in een dorp.