Investeren in weidevogels via obligaties van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) kan sinds kort. Afgelopen zaterdag werden officieel de eerste 2 obligaties door Murk Nijdam overhandigd aan Rients en Selma de Boer uit Easterein. Zij kregen deze waardepapieren cadeau van hun ouders.

Nieuwe manier van investeren
Deze eeuwigdurende obligaties aan toonder hebben een waarde van € 500,= per stuk. Ze worden dus niet afgelost. Wel krijgt de bezitter jaarlijks een rentevergoeding van 1% uitgekeerd. Met deze obligatielening wil ANF meer agrarische grond in Fryslân aankopen. Uiteraard wordt door ANF alleen grond aangekocht waar weidevogels kansrijk zijn. En gelukkig zijn er in Fryslân nog talrijke weidevogelparels die het waard zijn om te behouden en om voor te strijden. ANF verwacht veel belangstelling voor deze nieuwe manier van investeren in weidevogels.

Goed nieuws voor de grutto
De stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân timmert al meer dan een jaar flink aan de weg in Fryslân en ver daarbuiten. Via de 2 publieksacties in samenwerking met partner NDC-mediagroep ‘vierkant achter de weidevogels’ en ‘bouwen aan Gruttoland’ heeft ANF al 4500 mensen bereikt. Deze groep heeft daadwerkelijk 1 of meer m2’s van Gruttoland geadopteerd. Door alle genoemde acties is inmiddels ruim 130.000 m2 gerealiseerd. Inmiddels is 3,2 hectare in eigendom overgedragen aan ANF, binnenkort volgt 9,5 hectare. Hiermee is het hart van Gruttoland veiliggesteld. Momenteel is ANF vooral actief om de rijkste gruttogrond van boer Murk Nijdam (42 hectare) in Wommels over te nemen. Ook elders in Fryslân is een aantal soortgelijke projecten in voorbereiding. Kansrijke projecten waar nu de grutto en andere weidevogels nog volop aanwezig zijn. ANF wil zich inspannen om deze weidevogelparels voor de toekomst veilig te stellen.

Andere manieren van fondsenwerving
Met de uitgifte van obligaties verwacht ANF een versnelling in haar ontwikkeling te kunnen doormaken. Naast de obligaties en crowdfunding is er ook een campagne met sympathiserende bedrijven in voorbereiding. Ook is ANF actief in fondsenwerving. Via provinciale en landelijke fondsen wil ANF nieuwe middelen werven voor grondaankopen. Ook hebben zich inmiddels meerdere weidevogel liefhebbers gemeld die een bedrag aan ANF willen nalaten of schenken. ANF heeft de ANBI-status en het goede doelen keurmerk CBF.