Tussen 4 en 22 november 2019 werkt de provincie Fryslân aan de provinciale weg, de N358, tussen Ternaard en Metslawier. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en krijgt nieuwe kantmarkering conform de provinciale richtlijnen. De werkzaamheden worden in twee delen opgesplitst.

Metslawier
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november werkt de provincie aan de weg tussen de rotonde Lauwersmeerweg (N358/N361) tot net voorbij de rotonde Metslawier. De verbinding Roptawei blijft beschikbaar. Het autoverkeer kan in genoemde periodes er niet langs. Het verkeer naar Metslawier en Oosternijkerk wordt omgeleid over Wetsens en Niawier en het doorgaand verkeer van/naar boot Ameland via de N356/N361 (Brantgum/Dokkum).

Ternaard
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 november werkt de provincie Fryslân aan het tweede gedeelte. Dit is vanaf de Van Haringsmastraat (kom Ternaard) tot de kruising Wierumerwei/Ternaarderwei (begin 60 km-zone). Het autoverkeer kan in genoemde periodes er niet langs. Het verkeer naar Metslawier en Oosternijkerk wordt omgeleid over Wetsens en Niawier. Het verkeer van Ternaard naar Oosternijkerk wordt omgeleid over Hantum, Dokkum en Metslawier en het doorgaand verkeer van/naar boot Ameland  via de N356/N361 (Brantgum/Dokkum).

Ternaard

Ternaard

Metslawier

Metslawier