Het tellen van vogels geeft inzicht in het effect van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op de ontwikkeling van vogelsoorten én de biodiversiteit. Onderzoekers van bureau Altenburg en Wymenga voeren van april tot en met juni de jaarlijkse broedvogelmonitoring in de Noardlike Fryske Wâlden uit. Dit doen zij in opdracht van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Onderzoekers
In het gebied tussen Dokkum en Drachten gaan onderzoekers op pad om alle broedvogels in 70 elzensingels en houtwallen te tellen. Dit gebeurt in vijf rondes in de periode april tot en met juni. Daarnaast controleren zij in de houtwallen van Eastermar en Surhuisterveen ook de nestkasten voor de gekraagde roodstaart, de keninginne fan ‘e Wâlden, om te zien wat het broedsucces is. Het kan dus zijn dat grondeigenaren de komende periode mensen in het veld aantreffen die bezig zijn met dit onderzoek. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op tel. 0511 – 745200 (tussen 9 en 12 uur).

Bronvermelding afbeelding: Mark Schuurman