Kunstgras Kollum
De voetbalverenigingen WTOC, Friese Boys en de Lauwers ondersteunen het verzoek van voetbalvereniging Kollum voor de aanleg van een kunstgrasveld in Kollum. Dat laten de clubs per brief weten aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân. De clubs zien allemaal de noodzaak van de aanleg van een kunstgrasveld in de voormalige gemeente Kollumerland c.a. en hopen daarom gezamenlijk op een positieve besluitvorming. De gemeente stelt binnenkort de begroting vast, waarin mogelijk een bijdrage voor kunstgras Kollum is opgenomen.

Afspraken
“De besturen van genoemde verenigingen willen u hierbij laten weten dat er goede afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het medegebruik van dit bij v.v. Kollum aan te leggen kunstgrasveld”, zo laten de clubs in de brief weten. Bij niet-bespeelbare velden stelt de v.v. Kollum het kunstgrasveld op zaterdagen ook ter beschikking van
de 1e elftallen van Friese Boys, de Lauwers en WTOC, voor het spelen van oefenwedstrijden. Daarbij hebben deze elftallen voorrang boven lagere elftallen van de vv Kollum.

Kunstgras Kollum
In april van dit jaar verstuurde de voetbalvereniging een uitgebreid verzoek naar de gemeente. Het grootste voordeel voor de voetbalvereniging is de beschikbaarheid onder vrijwel alle weersomstandigheden. “We zien in de afgelopen jaren, dat de verenigingen met een kunstgrasveld vooral in de winter continue wedstrijden kunnen laten spelen, die tot drukte op de accommodatie leiden en dus ook inkomsten opleveren”, zo schrijft de club. De totale kosten (verzameld uit diverse notities van verschillende gemeenten hierover) bedragen voor een kunstgrasveld ca. € 500.000. Dat is inclusief hekwerk, verlichting op wedstrijdniveau en meubilair, zoals doelen, dug-outs etc. Een nieuw natuurgrasveld wordt geschat op ongeveer 145.000 euro. Op 7 november 2019 vindt  de besluitvorming over de begroting van de gemeente plaats. De voetbalvereniging heeft dan ook duidelijkheid over haar wens.