zonnepark Jumaheerd Kollum
Het college van B en W van Noardeast-Fryslân heeft besloten de omgevingsvergunning 2e fase aan zonnepark Jumaheerd Kollum te verlenen. Dat besluit werd op 15 mei bekendgemaakt.

Positief advies 2e fase 
De 1e fase omgevingsvergunning heeft de komst van het zonnepark op deze specifieke locatie, planologisch mogelijk gemaakt. De 2e fase omgevingsvergunning heeft betrekking op redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit 2012 (veiligheid). Op de aanvraag voor de omgevingsvergunning 2e fase is een positief advies van zowel de Brandweer als de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, Hûs en Hiem afgegeven.

Zorgen van omwonenden
Ondanks de zorgen van omwonenden, is het College van B&W dus bij hun keuze gebleven. Mensen die bezwaar hebben getekend, kunnen hun beroep indienen bij de rechtbank.

Zonnepark Jumaheerd
Zonnepark Jumaheerd zal aan de oostzijde van Kollum komen te liggen en zal 7,7 hectare grond bevatten. In totaal het zou het gaan om zo’n 26.500 zonnepanelen.

 

Het college van B en W van Noardeast-Fryslân heeft besloten de omgevingsvergunning 2e fase aan zonnepark Jumaheerd Kollum te verlenen. Dat besluit werd op 15 mei bekendgemaakt.
Positief advies 2e fase 
De 1e fase omgevingsvergunning heeft de komst van het zonnepark op deze specifieke locatie, planologisch mogelijk gemaakt. De 2e fase omgevingsvergunning heeft betrekking op redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit 2012 (veiligheid). Op de aanvraag voor de omgevingsvergunning 2e fase is een positief advies van zowel de Brandweer als de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, Hûs en Hiem afgegeven.
Zorgen van omwonenden
Ondanks de zorgen van omwonenden, is het College van B&W dus bij hun keuze gebleven. Mensen die bezwaar hebben getekend, kunnen hun beroep indienen bij de rechtbank.
Zonnepark Jumaheerd
Zonnepark Jumaheerd zal aan de oostzijde van Kollum komen te liggen en zal 7,7 hectare grond bevatten. In totaal het zou het gaan om zo’n 26.500 zonnepanelen.