Foto: Vereniging Noardlike Fryske Wâlden: Veldexcursie o.l.v. Gerrit Tuinstra 2020

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert op woensdag 15 september een veldexcursie voor iedereen die meer wil weten over het eeuwenoude coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De excursie vindt plaats op woensdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur. We verzamelen op het erf van de familie Boersma, Seadwei 3 in Eastermar. Deelname is gratis en aanmelden is verplicht. Trek vooral waterdichte schoenen of laarzen aan!                                                                                      

Tijdens de veldexcursie geeft Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland uitleg over het beheer van de elzensingels en de houtwallen. Ook vertelt hij hoe de leden van de Noardlike Fryske Wâlden met het onderhoud van het landschap een bijdrage leveren aan het in stand houden en verbeteren van de rijke biodiversiteit in het coulisselandschap. U krijgt uiteraard mooie voorbeelden te zien! Aanmelden kan via info@noardlikefryskewalden.nl of telefonisch tussen 09:00 – 12:00 uur op tel. 0511 – 745200. Er kunnen maximaal 25 personen mee.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.