De stuurgroep van het programma Súd Ie heeft afgelopen donderdag Esonstad nabij Anjum bezocht. Hier wordt een nieuwe schutsluis met innovatieve vispassage gerealiseerd en zijn diverse interessante toeristische ontwikkelingen gaande.

Schutsluis met innovatieve vispassage
Projectleider René Feenstra toont de bouw van de nieuwe schutsluis aan de stuurgroepleden Klaas Fokkinga (gedeputeerde Provincie Fryslân), Jelle Boerema (wethouder gemeente Noardeast-Fryslân) en Otto van der Galiën (dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân) “Het is een essentiële schakel in het bevaarbaar maken van de Súd Ie. Het beton is onlangs gestort. Voor de bouwvak komen de sluisdeuren erin en kan het water de sluis weer instromen,” aldus Feenstra.

Ook benadrukt Feenstra de innovatieve vispassage. ‘Wij verwachten dat met name paling en driedoornige stekelbaars straks gebruik gaan maken van de vistrap. Via diverse kamers wordt het hoogteverschil van 60 centimeter overbrugt en kunnen de diadrome vissoorten van het Lauwersmeer naar het binnenland en vica versa. Bijzonder aan deze passage zijn de zogenaamde detectiepoortjes. Vissen met een zender worden gevolgd door onderzoekers van Van Hall Larenstein.”

Bruggen Esonstad

Vervolgens deelt projectleider Bokke Jan Boersma zijn planning voor de nog te ontwikkelen bruggen. “Bij de nieuwe sluis wordt de huidige dam vervangen door een betonnen brug. Op de camping van Esonstad komt er ook nog een brug. Zodra de sluis klaar is, starten we met de werkzaamheden. Het doel is om de bruggen in het voorjaar van 2022 gereed te hebben. Vanaf dan zijn boottoeristen welkom om van de route te gaan genieten.”

Toeristisch aanbod
Ondernemer Ido Pranger van Paviljoen en Bootverhuur La Barca verheugt zich op de opening van de vaarroute: “Afgelopen winter heb ik dit bedrijf overgenomen. Ik zie mooie verbindingen met mijn bedrijf in Dokkum (Artisante red.). Ik bied mijn gasten straks graag een totaalbeleving. Bijvoorbeeld: hier op de Skâns starten met een lekkere lunch, vervolgens varen naar Dokkum en daar genieten van een diner. Een compleet dagje uit met het beste van beide werelden; stad én platteland.”

Ook Jan ten Hoor, manager bij Landal Esonstad ziet de kansen. “In 2006 stond ik aan de basis van de ontwikkeling van dit vakantiepark. Ik had toen best wel zorgen over het toeristische aanbod in de regio. Inmiddels is er voor onze gasten al veel te doen, maar diversiteit is altijd wenselijk. Onze gasten krijgen straks een extra keuzemogelijkheid; namelijk watersporten op het rustigere water Súd Ie. Voor de beginnende watersporter kan het Lauwersmeer soms iets te heftig zijn.”

Projectleider Toerisme en Recreatie Elizabeth Pilat verwacht dat de vaarroute goed wordt ontvangen door de motorbooteigenaren: “Mede vanwege Corona zit varen weer in de lift. Deze route is een extra verbinding naar het vaarwegenstelsel in de provincie Groningen. Daarnaast wordt er aan de route ruim 180 meter aan Marrekrite-steiger gerealiseerd. Deze gratis aanlegplaatsen zijn zeer geliefd.”

Voor het programma Súd Ie bundelen gemeente Noardeast-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân al sinds 2013 de krachten. Zij worden ondersteund met bijdragen uit het Waddenfonds. De vaarroute is gereed medio 2022.