Thuishuis Zeeparel
Kinderopvang Thuishuis Zeeparel in Anjum is sinds afgelopen zaterdag gecertificeerd voor het beleid voor tweetaligheid. Zaterdag 9 november werd het certificaat uitgereikt aan eigenaresse Sietske van Dekken. Zij zette de locatie in 2014 op en verhuisde in 2018 naar een nieuwe ruimte in MFA de Dobbe in het dorp. De kinderden van de buitenschoolse opvang werden eerder nog opgevangen in dezelfde ruimte als de kinderen van 0 tot 4 jaar, maar hebben nu een eigen ruimte.

Thuishuis Zeeparel ontving het certificaat ‘Boartsjendewei in taal derby’. Sinds 2015 wordt er door de locatie gewerkt aan de tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt consequent Frysk gesproken met alle kinderen, het Nederlands krijgt een plek bij activiteiten zoals zingen en voorlezen. Door de talen goed van elkaar te scheiden, leren de kinderen de talen goed uit elkaar te houden en kunnen ze op latere leeftijd makkelijker een derde en vierde taal leren.

Over de taalontwikkeling schreeft de commissie onder andere: ‘By elts tema wurd Tomke materiaal socht. Elts tema hat ek in (hân)pop. Fan ‘e moarn bin ik dêr tsjûge fan. De “jungle” is it tema op dit stuit en Monkey is de (hân)pop. Nei it fruititen wurdt Monkey te foarskyn helle. Hy sit yn in doaze mei allegearre junglebisten. … Ien foar ien hellet Sietske bisten te foarskyn en beneame de bern de bisten. Iepen en sletten fragen wikselje mekoar ôf. De humor ûntbrekt net en op tige linige en betûfte wize fynt der in prachtich taalmomint plak.’ Bij het project krijgt Thuishuis Zeeparel begeleiding van het SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern. Hierbij zijn inmiddels 250 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen aangesloten.