Raderwerk Kollum
Het textiel in een deel van de gemeente Noardeast-Fryslân wordt de komende vier jaar wederom ingezameld door Raderwerk Kollum. Het betreft hier de regio van de voormalige gemeente Kollumerland c.a.. De contracten hiervoor werden op 21 mei 2019 ondertekend door wethouder Pytsje de Graaf van Noardeast-Fryslân en directeur Peter Rutgers van Werkpro.

De huis-aan-huis inzameling van textiel vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast kunnen inwoners het textiel naar de kledingcontainers brengen die in diverse plaatsen in de regio staan opgesteld. Ook de inzameling van deze containers en de sortering van kleding wordt gedaan door cliënten van Raderwerk. De opbrengst van het textiel komt ten goede aan de activiteiten van Raderwerk. De Kringloopwinkel van Raderwerk verkoopt ook tweedehands kleding en er wordt van overgebleven textiel en kleding weer nieuwe producten gemaakt.

Inzameling in andere delen
De gemeente Kollumerland c.a. heeft in 2015 de inzameling van textiel vergund aan Raderwerk Kollum. Beide partijen waren zeer tevreden over de inzameling van de afgelopen jaren. De inzameling en sortering van textiel in het gebied van de voormalige gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel wordt in samenwerking met Omrin uitgevoerd door De Wissel in Dokkum.

Eigen foto: wethouder Pytsje de Graaf en directeur Peter Rutgers van WerkPro ondertekenen de contracten in de winkel van Raderwerk in Kollum.