Vanaf maandag 20 september is de subsidieregeling voor de laatste keer dit jaar opengesteld voor
subsidieaanvragen boven de 25.000 euro. Projecten die bijdragen aan de groei van de economie in
de regio komen in aanmerking voor een subsidie. Aanvragers hebben zes weken de tijd om een
subsidieaanvraag in te dienen. Subsidies tot en met 25.000 euro zitten niet vast aan de
tenderopenstelling en kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Subsidieregeling Versnellingsagenda

Van 20 september tot 1 november is de subsidieregeling Versnellingsagenda opnieuw geopend voor
aanvragen boven de 25.000 euro. Onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en
regionale samenwerkingen & marketing zijn de drie thema’s van de Regiodeal Noordoost-Fryslân.
Projecten die de regionale economie in een hogere versnelling zetten komen in aanmerking voor een
subsidie. Voor subsidies boven de 25.000 euro gelden drie openstellingen per jaar. De aankomende
zes weken kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij het subsidiebureau van de
Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân.

Voordat je een subsidie aanvraagt, kun je een advies bij Stichting Qop opvragen. Bij de
subsidiecategorie boven de 25.000 euro is het verplicht het preadvies bij de subsidieaanvraag te
voegen. Wacht hier niet te lang mee. Bij voorkeur twee weken voor het sluiten van de tender. Als er
nog verbeterpunten zijn, kan dit nog verwerkt worden in de definitieve subsidieaanvraag.

Heb jij een goed projectidee? Qop helpt je verder

In het eerste jaar hebben ruim 50 projecten subsidie ontvangen en een aantal zijn al succesvol
afgerond. Stichting Qop ondersteund aanvragers vanaf het begin, bij een projectidee. De
programma-adviseur van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda
Noordoost-Fryslân en kan jou adviseren bij de verdere uitwerking van de aanvraag. Hoe kan het idee
verder gebracht worden, welke stappen zijn hierin nog te zetten en misschien kunnen meer partijen
uit de regio aanhaken. Meer informatie over de Versnellingsagenda en de lopende projecten vind je
op: www.qop.nl