Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is ook dit jaar weer veel subsidie beschikbaar voor
innovatieve projecten voor de regio Noordoost-Fryslân. Voor grote projecten met
subsidieaanvragen boven de €25.000 euro is binnenkort de regeling weer geopend. De programma
adviseurs van Stichting Qop hebben het druk met nieuwe aanvragen, goede ideeën en zien dat
onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden uit de regio elkaar steeds beter weten te
vinden.

In de subsidieregeling zit ruim voldoende budget om ook dit jaar weer mooie projecten van
toegevoegde waarde op te starten in de regio. Projecten kunnen maximaal 65% van de totale
projectkosten gesubsidieerd krijgen. Voor de subsidiecategorieën tot €5.000 en van €5.001 tot
€25.000 is in totaal € 500.000 subsidie beschikbaar voor 2022. Projecten zoals de kunstroute ‘Klei
Kunst en Route’, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen historie en hedendaagse kunst ontvingen
afgelopen jaar een subsidiebedrag en konden meteen van start.

Projectplannen met een subsidieaanvraag boven de €25.000 kunnen in de drie openstellingen per
jaar een aanvraag indienen. Vanaf 17 januari tot en met 28 februari is de regeling wederom
opengesteld voor grote aanvragen. In de eerste en ook tweede subsidieopenstelling van 2022 is ruim
5 miljoen beschikbaar voor projecten in de regio. Zo klopten ook Johannes Houtsma, Anke Bijlsma,
Sjak Papma en Siebe Post van Stichting Vitale Waddenkust in september aan bij de
Versnellingsagenda. Samen met It Fryske Gea en de Waddenvereniging gaan ze aan de slag met het
project Gouden Gidsen Gilde.

Gouden Gidsen Gilde
Om de bijzondere verhalen en parels van het waddengebied zichtbaar te maken en de beleving te
versterken wordt een opleiding opgezet voor het opleiden van enthousiaste gidsen in de regio. Via
het online boekingssysteem kunnen toeristen en inwoners uit de regio eenvoudig een gids boeken in
het gebied naar wens. De eerste stappen zijn al gezet en de verwachting is dat na de zomer de eerste
pilotgroep deelnemers van start gaat.

De subsidieregeling Versnellingsagenda bestaat in totaal uit 6 businesscases. In de laatste periode
van afgelopen jaar werden veel aanvragen gedaan vanuit de landbouwsector. In deze sector liggen
veel kansen om toekomstbestendige landbouw mogelijk te maken. Voor zeker ook andere branches
zoals de bouw, metaal, industrie of juist voor innovatieve start-ups is de regeling een uitkomst. Als
een project aansluit bij de doelstellingen van één of meer van deze thema’s kan een aanvraag
worden ingediend.

De adviseurs van Stichting Qop bieden begeleiding aan partijen met een goed idee voor de regio. Zij
denken graag met u mee en koppelen ook partijen aan elkaar die elkaar kunnen versterken. Bekijk de
mogelijkheden op www.qop.nl en bel gerust voor een vraag.