De in november 2020 vastgestelde startnotitie van de Landbouwagenda door Provincie Fryslân schetst het beeld van een duurzame landbouw in Fryslân in 2030. Donderdag 7 januari werd een start gemaakt met het concreet maken van de notitie via een online paneldiscussie. In april 2021 moet de agenda klaar zijn.

De landbouwsector loopt tegen zijn grenzen aan. Naast de markt spelen onder meer klimaatverandering, maatschappelijke wensen en de stapeling van regels en wetten een rol. Fryslân is dé landbouwprovincie van Nederland met een sterkte Agrofoodsector en wil dat ook blijven. De provincie Fryslân wil met de Landbouwagenda de transitie naar een duurzame landbouw versnellen.

Fryslân voorop
Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Friesland loopt al jarenlang voorop in de landbouw. Onze boeren en onze sector zijn als beste in staat om op eigen wijze bij te dragen aan de transitie en willen koplopers blijven. Daarvoor is wel perspectief nodig met lange termijn doelen”.
Vijf panelleden gaven tijdens de online discussie onder leiding van Casper Zulim de Swarte hun visie op de thema´s kringlooplandbouw, export en verwaarden, korte ketens, opleiding en innovatie en verdienmodellen voor duurzame landbouw. Hot items waren onder andere regelgeving voor de langere termijn vanuit de overheid, het belang van de vraag van de consument en de rol van korte ketens met lokaal geproduceerd voedsel.

Invulling
Binnenkort vinden er vijf thematische agendatafels plaats om praktische invulling te geven aan de Landbouwagenda. Hier worden afspraken gemaakt over wie wat gaat doen om de transitiedoelen te kunnen halen. Iedereen betrokken bij de agrofood sector kan input leveren door deel te nemen aan online Brûsplak inspiratiesessies. De definitieve agenda zal voor de zomer van dit jaar worden aangeboden aan Provinciale Staten.

Meer informatie over de online Brûsplak inspiratiesessies vind je hier.