Onder de slogan “Meiinoar troch de tiid” hield de PKN-jeugd van Metslawier-Niawier vrijdagavond 27 november een huis-aan-huis actie voor Voedselbank Dokkum. Tussen 18.00 en 20.30 uur kwam de jeugd langs de deuren voor houdbare producten zoals koffie, thee, macaroni, rijst en groenten in pot of blik.

Groot succes
De jongeren kijken terug op een zeer geslaagde avond, de actie was een groot succes. Een inwoner uit Metslawier gaf bovendien een gift van € 126,05. Na afloop kreeg de jeugd als beloning voor hun inzet: zelfgemaakt brood met een warm knakworstje. Inmiddels zijn alle producten overgedragen aan Voedselbank Dokkum. De voedselbank voelt zich met de bijdrage van de PKN-jeugd bijzonder gesteund in het werk dat zij doen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Mede door deze actie is de voedselbank in staat om iedere veertien dagen zestig gezinnen van een voedselpakket te voorzien.