Nieuwe rotondes op de Haadwei Damwâld?

Veel weggebruikers vinden de Haadwei in Damwâld onveilig. Ze weten niet precies wanneer ze voorrang hebben. Of vinden het spannend om de kruisingen over te steken. Er zijn ook dorpsbewoners die zich zorgen maken over de hoge snelheid van sommige weggebruikers. De gemeente wil dat iedereen veilig gebruik kan maken van de Haadwei. En neemt daarom aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Deze week zijn tijdelijk extra borden geplaatst om de verkeerssituatie duidelijker te maken.

 

Pop-up priklocatie open in Feanwâlden


Nog geen coronaprik gehad? Kom dan langs op een tijdelijke priklocatie in de buurt. Net als vorig
jaar opent GGD Fryslân door de hele provincie weer pop-up vaccinatielocaties. Om te zorgen dat
zoveel mogelijk mensen, eenvoudig aan hun coronaprik kunnen komen. De eerste pop-uplocatie
opent vrijdag 21 januari in Feanwâlden.

Live-uitzending over programma Súd Ie

Maandagavond 24 januari 2022 om 20.00 uur organiseert programmabureau Súd Ie een live-uitzending. In dit informatiemoment worden bewoners, bestuurders, politici en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van het totale programma Súd Ie en vele bijbehorende projecten. Tafelgasten blikken terug op wat er tot dusver is gebeurd en geven een actuele stand van zaken. Bekijk de uitzending via www.rtvnof.nl/sudie of televisie op het kanaal van RTV NOF.

Ruim 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de regio Noordoost-Fryslân


Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is ook dit jaar weer veel subsidie beschikbaar voor
innovatieve projecten voor de regio Noordoost-Fryslân. Voor grote projecten met
subsidieaanvragen boven de €25.000 euro is binnenkort de regeling weer geopend. De programma
adviseurs van Stichting Qop hebben het druk met nieuwe aanvragen, goede ideeën en zien dat
onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden uit de regio elkaar steeds beter weten te
vinden.

Gevarieerd programma Theaterkerk Nes


NES (NOARDEAST-FRYSLÂN) – De  gezellige periode richting de feestdagen komt er weer aan. Een mooi moment om de voorstellingen van het nieuwe theaterseizoen weer even voor de liefhebbers op een rijtje te zetten. Het programma van de sfeervolle Theaterkerk Nes is ook nu weer gevarieerd.

Gemeente Noardeast-Fryslân dient aanvraag in voor aardgasvrije proeftuin Anjum

Foto: Wethouder Esther Hanemaaijer en Emile Hendriks van De Anjumer Eendragt (Gemaakt door Korien Boerema).

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft een aanvraag bij het Rijk gedaan, om Anjum mee te laten doen aan het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met dit programma stelt het rijk subsidie beschikbaar om wijken en buurten aardgasvrij te maken. In de aanvraag staat hoe Anjum aardgasvrij kan worden voor 2030. De rijksbijdrage is hierbij noodzakelijk en een belangrijke stimulans om dit te bereiken. De gemeente heeft de aanvraag in nauwe samenwerking met energiecoöperatie Anjumer Eendragt opgesteld.