Aardappelexcursie bij zeedijk tussen Wierum en Ternaard


WIERUM/TERNAARD – Boer Goasse Venema uit Ternaard nodigt mensen uit om zaterdagochtend 4 september tussen 10.00 en 12.00 uur zelf aardappelen te rooien op zijn land aan het einde van de Koaterhústerwei in Wierum. Tegelijkertijd wil hij bezoekers samen met Arjen Strijkstra van Van Hall Larenstein en bestuursleden van het Agrarisch Collectief Waadrâne informeren over het internationale project BEESPOKE.

Bezoek de activiteiten van leden vereniging Noardlike Fryske Wâlden tijdens Brommels! Bramen plukken, boerenmarkt met roofvogelshow, boerderijdiploma halen én ite yn ‘e Wâlden

Foto: ACCES catering

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus is het Wâldpyk bramenfestijn Brommels! Tijdens dit evenement kun je gratis bramen plukken in het boerenland van een aantal leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en zijn er vele activiteiten voor jong en oud.

Versnellingsagenda: 2,3 miljoen euro naar 6 projecten


Voor het versterken van de regio Noordoost-Fryslân is meer dan 2.300.000 euro subsidie toegekend vanuit de Versnellingsagenda. Deze subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden door gezamenlijk te werken, investeren en aan de slag te gaan in de regio.

Toren Brantgum weer opgeleverd na onderhoud

Toren Brantgum
Woensdagmiddag 21 juli werd de kerktoren bij de Hervormde Kerk van Brantgum weer opgeleverd na een periode van onderhoud. De toren stond de afgelopen tijd in de steigers om zo te kunnen werken aan het reguliere onderhoud. Bouwbedrijf van der Werff uit Dokkum stortte zich op het herstel van voeg- en metselwerk, het herstel, behandelen en schilderen van ijzeren onderdelen en houtwerk en het herstellen van het leiendak van de torenspits. Ook de windhaan is weer voorzien van 24-karaats dubbel torengoud en wordt binnenkort ook weer teruggeplaatst.

Agrarisch Collectief Waadrâne op bezoek in Ternaard


Deelnemers van Agrarisch Collectief Waadrâne zijn afgelopen week bij Fiskbuorren, een buurtschap horend bij Ternaard, het veld in geweest om zich te laten informeren over de verschillende maatregelen die momenteel uitgevoerd worden ter bevordering van de biodiversiteit. Deze eerste excursie in ruim een jaar tijd werd druk bezocht door de bij Agrarisch Collectief Waadrâne aangesloten akkerbouwers.

Conny Bloemhoff ontvangt Douwe Hooglandprijs


Deze week reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2020 uit aan Conny Bloemhoff. Zij ontvangt deze prijs voor het organiseren van verschillende activiteiten waarmee zij het publiek kennis laat maken met het agrarisch landschapsbeheer. Aan de prijs is een bedrag van 250 euro verbonden waarvoor ze een nieuwe publieksactiviteit kan ontwikkelen. De prijs is vernoemd naar Douwe Hoogland die van 2006 tot en met 2014 voorzitter van de vereniging was en veel voor de ontwikkeling van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft betekend. De prijsuitreiking vond plaats op het erf van het agrarisch bedrijf in Surhuisterveen.

Fryslân presenteert voortgangsrapportage stikstof


Om de stikstofproblematiek in Fryslân aan te kunnen pakken werkt de provincie, samen met Friese partners uit o.a. de milieu/natuur- en landbouwsector, toe naar een uitvoeringsprogramma. Vanuit een gebiedsgerichte aanpak worden er maatregelen getroffen in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In aanloop naar dit traject presenteert het college van Gedeputeerde Staten (GS) een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten.

Onderduikers in Morra en Lioessens


Wie deze zomer door Morra en Lioessens loopt of fietst, of door de omgeving van beide dorpen, kan bij diverse panden een houten paal met oranje zijtak zien. Dat betekent dat er in het betreffende pand in de oorlog onderduikers gezeten hebben. Op initiatief van Lioessemer Feike van der Zee zijn op 4 mei deze objecten bij 32 panden geplaatst. Bij de Petruskerk in Lioessens en de kerk in Morra staan ook soortgelijke objecten en daar is ook extra informatie te vinden.