Kinderburgemeester blijft aan tot juli 2021


Kinderburgemeester Marije Adema is gevraagd aan te blijven als kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân tot juli 2021. Het afgelopen jaar is voor de kinderburgemeester heel anders verlopen dan verwacht. Vanwege corona werd een groot deel van de evenementen en bijeenkomsten waaraan een kinderburgemeester normaalgesproken deelneemt afgelast.

Wadopera Peter Grimes verplaatst naar 2021

De opera Peter Grimes, die oorspronkelijk in september van dit jaar zou worden opgevoerd op het Wad bij Paesens-Moddergat, is verplaatst naar 2021. Alle fondsen en partners gaan mee naar deze nieuwe editie. Blockbusterfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben extra financiële steun toegezegd. Deze unieke productie gaat nu in première op 17 september 2021. In september 2020 start een extra auditieronde voor zowel professionele als (top)amateurzangers.

Leerlingen krijgen hulp met snoeien


Vrijdag hielpen gedeputeerde Douwe Hoogland en wethouders Felix van Beek (Smallingerland), Gerben Wiersma (Dantumadiel) en Esther Hanemaaijer (Noardeast-Fryslân) de kinderen van groep 7 van IBS ’t Pompeblêd uit De Westereen met het snoeien van de houtwallen en elzensingels als onderdeel van dit educatieprogramma.

Wereldprimeur voor Nes: Nachtwacht360 naar theaterkerk


Vanaf 1 oktober is het Nachtwacht360-project te zien in de Theaterkerk van Nes. Een wereldprimeur. Afgelopen week ging de kaartverkoop van start van het bijzondere project. Voor het project is gewerkt met lookalikes, die zó sprekend op hun in verf afgebeelde voorgangers lijken dat ze er voor door kunnen gaan. Vervolgens zijn kostuums en attributen die in het oorspronkelijke schilderij zichtbaar zijn, op een zo’n realistisch en authentiek mogelijke wijze nagemaakt.

Intrekking oude omgevingsvergunningen biovergister bij Marrum

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân zijn van plan om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hebben ze daartoe een ontwerp-beschikking vastgesteld, waarmee tegemoet wordt gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan dertig adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk.

Gemeente Noardeast-Fryslân en Dorpsbelang Marrum trekken samen op bij woningbouw


De gemeente Noardeast-Fryslân en Dorpsbelang Marrum slaan de handen ineen. De woningbouw in Marrum heeft lang stil gelegen. Beide partijen hebben hierover sinds november 2018 verschillende keren overlegd. En het traject om tot woningbouw te komen is in gang gezet. Dorpsbelang Marrum gaat samen met de gemeente nieuwe woningbouw locaties in beeld brengen en ontwikkelen.

Bronzen Erepenning voor Hindrik Tabak


Op vrijdag 21 augustus ontving de heer Hindrik Tabak (28) uit Ureterp een Koninklijke Onderscheiding. Uit handen van burgemeester Johannes Kramer ontvangt de heer Tabak de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. De heer Tabak ontvangt deze onderscheiding vanwege een reddingsactie die hij op 20 november 2019 uitvoerde in Kollum.

Griezelen in het Waddengebied

Voor de 6e editie van VHDG/SRV nodigt Kunstinitiatief VHDG Poolse kunstenaar Horacy Muszynski uit. Horacy zal zes weken rondreizen, wonen en werken in de SRV-wagen, die ook als filmstudio dient voor zijn project: een experimentele horrorfilm over Friesland. In oktober start Horacy als resident aan De Ateliers in Amsterdam.