Vrijwilligers gezocht voor Kamp Mora

Op 2 april worden er 4.222 poppen geplaatst in een weiland aan de rand van het dorp Morra. Vanwege het grote aantal poppen, kunnen de initiatiefnemers van Kamp Morra wel wat hulp gebruiken. Daarom zijn zij op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen.

Geld voor onderzoek naar landbouw op zoute grond

De landbouw krijgt 250.000,- euro van de provincie Fryslân voor het project Zoet op Zout Lauwersmeergebied. Hierin wordt onderzocht hoe boeren in de noordelijke kleischil hun bedrijfsvoering op peil kunnen houden, rekening houdend met de verzilting. Het definitieve besluit over de bijdrage neemt de provincie nádat het Waddenfonds een besluit heeft genomen over haar bijdrage.

Compensatie voor busreizen met Opstapper

Door de gevolgen van de coronacrisis rijden er tijdelijk minder lijnbussen. Arriva zet ter vervanging Opstappers in. Wie met zo’n vervangende Opstapper reist, hoeft daarvoor vanaf 15 maart 2021 niet te betalen.

Provincie en boeren in gesprek over zorgplicht weidevogels

De provincie en boeren gaan nader in gesprek over de zorgplicht rondom weidevogels. Op 16 februari stelde Gedeputeerde Staten het ontwerp van de provinciale Omgevingsverordening Fryslân vast. Een onderdeel van deze verordening is de zorgplicht voor weidevogels. Het zienswijzetraject rond de verordening loopt nu, waarbij iedereen een reactie kan geven. Onvolledige berichtgeving in de media over de zorgplicht leidde tot veel onduidelijkheid in het veld. De demonstratie voor het provinciehuis met de trekker drive-by op 10 maart bevestigt dit.

Wat vindt de mienskip van fietsen in Fryslân?

Hoe vaak fietst u per week? Wat vindt u dat beter kan? En wat is er al goed? De provincie Fryslân werkt dit jaar aan een nieuw fietsbeleid. Om inzicht te krijgen in wat de mienskip vindt van fietsen in de provincie, is de Friese Fietsenquête van start gegaan.

Bezwaarmaker extra populair door hoge WOZ-waardes


De hoge WOZ-waardes die de gemeente Noardeast-Fryslân heeft opgelegd, zorgt weer voor een flinke toename van het aantal inwoners gebruik maakt van de mogelijkheid om gratis bezwaar te maken. Door de overspannen woningmarkt zijn de waardes met flinke waardes gestegen, maar de de gemeente houdt geen rekening met de individuele afwerking/ staat van onderhoud/ mate van luxe van een woning. Er is simpelweg geen tijd hebben om alle woningen in een gemeente inpandig te bezoeken.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden brengt Ode aan landschap: Deel 2

In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging brengt komend jaar iedere maand een van deze leden in beeld. Samen met experts wordt in een online artikelenreeks de unieke waarde van het landschap uitgelegd en worden tips gegeven hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven.