Sloop Molenkampsbrug Kollum impuls voor Watersportdorp Kollum

Op dinsdag 15 maart gaf wethouder Jelle Boerema het officiële startsein voor de sloop van de oude Molenkampsbrug in Kollum. Op deze plek komt een nieuwe brug die 85 centimeter hoger wordt. Hierdoor komt er een doorvaarhoogte van 2 meter. Deze hoogte moet een extra impuls geven aan Watersportdorp Kollum. Aannemer Koninklijke Oosterhof Holman is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Aanpassingen Haadwei Damwâld met 30km zone en rotondes

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om aanvullende maatregelen te nemen op en rond de Haadwei te Damwâld. Het voorstel is een antwoord op de motie die de gemeenteraad in maart vorig jaar besprak. Bij het maatregelpakket hoort, naast verkeersmaatregelen, ook een herstelplan voor de aanpak van gebreken aan de wegconstructie. Het plan voorziet in de aanpak van verzakkingen aan bestratingen, molgoten en trottoirbanden.

Milieustraat Damwâld wordt aangepast

Afgelopen dinsdag 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân ingestemd voor noodzakelijke aanpassingen in de milieustraat aan de Koailoane te Damwâld. De inrichting van de milieustraat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In overleg met Omrin is daarom gekozen om aansluitend nog een aantal aanpassingen te doen. Hiermee wordt de milieustraat toekomstbestendig gemaakt.

Visserstruien door de jaren heen


In museum ’t Fiskershúske is t/m 19 maart de expositie ‘Visserstruien door de jaren heen. De visserstrui, van werkgoed tot mode’ te zien. In huisje ‘de Logger’ zijn twaalf visserstruien tentoongesteld uit vissersplaatsen in Noardeast Fryslân, met daarbij de historische foto’s en verhalen die bij de verschillende truien horen. De ruimte is aangevuld met kledingstukken en foto’s van kledingstukken die geïnspireerd zijn door de patronen van de visserstruien. Het is een expositie van het visserstruienproject van museum ’t Fiskershúske.

Gemeenten, Provincie en Wetterskip ondertekenen derde ANNO-samenwerking

Foto: Marcel van Kammen

Noordoost Fryslân wil in 2040 de topregio van Noord-Nederland zijn om te wonen, werken en recreëren. Met de nadruk op sûn, grien en ûndernimmend – vitaal, duurzaam en ondernemend. Eind vorig jaar spraken de bestuurders van de vier gemeenten uit Noordoost-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân deze ambitie al uit naar hun raden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur. Vandaag tekenden de partijen officieel de samenwerkingsovereenkomst. 

Wadden Agenda 2.0 sluit af. Hoe nu verder?

Foto: Janis Meyer

Vandaag vond de digitale slotbijeenkomst van het INTERREG V A-project “Wadden Agenda 2.0” plaats. Live vanuit het Forum in Groningen presenteerde de projectgemeenschap de resultaten. Daarnaast zijn de plannen en ambities voor het Duits-Nederlandse Waddengebied voorgesteld.