Wad’n trein, feestelijk onthuld door Wad-operazanger Albert Bonnema


Vanaf vandaag waan je je bijna op het Wad als je de nieuwe WINK-trein van Arriva binnenstapt. Albert Bonnema, operazanger van onder ander de Wadopera bij Paesens-Moddergat, onthulde met een prachtige passage uit Grimes deze speciale trein. Visit Wadden en Arriva toverden samen het toilet en de wanden er omheen om tot een ware belevenis. Met de mooiste foto’s en een gedicht dromen reizigers voortaan even weg richting de wadden.

Werkbezoek ambtenaren EZK aan Noardeast-Fryslân

foto: Het gezelschap van wethouder Hanemaaijer wordt in Anjum bijgepraat over energietransitie en verzilting.

Op 18 juni 2021 hebben ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een werkbezoek gebracht aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Door in gesprek te gaan met collegeleden en vertegenwoordigers van dorpsbelangbestuurders hebben zij een betere indruk gekregen van de zorgen rondom gaswinning in dit gebied en de ontwikkelingen op het gebied van verzilting en de energietransitie.

Wandel- en fietspad langs historische pingoruïnes geopend

Op vrijdagmiddag 4 juni is het wandel- en fietspad tussen de Langelaan en Gaestmabuorren, ten westen van Burgum, officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel, directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en Bertus Mulder, voorzitter van de gebiedscommissie De Centrale As.

Vaarroute Súd Ie op koers

De stuurgroep van het programma Súd Ie heeft afgelopen donderdag Esonstad nabij Anjum bezocht. Hier wordt een nieuwe schutsluis met innovatieve vispassage gerealiseerd en zijn diverse interessante toeristische ontwikkelingen gaande.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden brengt Ode aan het landschap: Deel 5


In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging brengt dit jaar iedere maand een van deze leden in beeld. De leden leggen samen met betrokken gebiedspartners in een online artikelenreeks de unieke waarde van het landschap uit en geven tips hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven.

GGD Fryslân in Hallum en Kollum met vaccinatiebus om 65-plussers te vaccineren  


GGD Fryslân rijdt met een vaccinatiebus door Fryslân, om zo nog meer mensen dicht bij huis een prik te kunnen geven. Op woensdag 9 juni staat de bus in Hallum en donderdag 10 juni in Kollum.
Als u van het RIVM een uitnodiging voor vaccinatie met Moderna of BioNTech/Pfizer heeft ontvangen, kunt u zonder afspraak in de bus terecht voor een prik. De vaccinatiebus wordt eerst gebruikt om 65+ers te vaccineren, die bijvoorbeeld niet naar andere dorpen/steden kunnen reizen.

Half miljoen aan investeringen in de regio door QOP

De subsidieregeling Versnellingsagenda kent aan vijf projecten subsidie toe die een impuls geven aan de economie van Noordoost-Fryslân. Deze regeling stelt geld beschikbaar voor projecten die werkgelegenheid, scholing, innovatie, een duurzame landbouwsector en regiomarketing stimuleren. In totaal ontvangen deze vijf projecten een bijdrage van 500.000 euro.

Wadden blijven inzetten op donker


De duisternis beleefbaar maken, dát is waar het programma Donkerte van de Wadden voor staat. Door toeristen, bewoners en ondernemers de kracht, pracht en waarde van donkerte te laten ervaren en beleven langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden, wil het programma Donkerte van de Wadden de bewustwording over de noodzaak van het behoud van deze duisternis vergroten. Vanaf nu kan iedereen voor meer informatie over donkerte terecht op www.donkertevandewadden.nl