Werk mee aan herstel Fries agrarisch Cultuurlandschap


Van 4 oktober tot en met 8 november 2021 gaat een subsidieregeling open voor het herstellen en inrichten van het agrarisch cultuurlandschap, met het oog op een aantrekkelijk landschap, meer natuur en biodiversiteit. De subsidie is bedoeld voor agrarische collectieven, natuur- en landschapsorganisaties, waar agrariërs en particulieren bij aan kunnen haken. De subsidie valt onder de maatregelen van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). In totaal is € 3.120.000 beschikbaar.

Fysiotherapie Dongeradeel nu ook in Damwâld


DAMWÂLD – De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Dongeradeel en Sportcentrum Bodde Bouman zitten vanaf nu ook in Damwâld. Op maandag 13 september wordt hun nieuwe vestiging in het voormalige Rabobankgebouw geopend. Raymond Mulder, Margriet van Meekeren en Stefan Bodde zijn de fysiotherapeuten die deze vestiging gaan runnen.

Ruim veertig jaar in de ban van vogels


MARRUM/HALLUM – Tjalling Walda (83) uit Marrum en Lucas Hemrica (84) uit Hallum stoppen na jaren als vogeltellers voor Agrarisch Collectief Waadrâne. Het werk wordt vooral lichamelijk te zwaar. Dit wil niet zeggen dat de heren straks niet meer in de velden te zien zijn. ,,Sa lang’t we de iene foet foar de oare sette kinne, gean we troch.’’

Officiële vlag Noardeast-Fryslân vastgesteld


Op 1 september 2021 heeft de gemeenteraad de gemeentevlag en bijbehorende wimpel van de gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld en is het besluit van 4 maart herroepen. De vlag is afgeleid van het gemeentewapen en kan gebruikt worden bij feestelijke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Lintjesregen, bij hoog bezoek of andere belangrijke evenementen. Het ontwerp van de heer H. de Haan van LassooyDesign BNO was de basis voor de nieuwe gemeentevlag.

Veldexcursie 15 september: kom meer te weten over Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Foto: Vereniging Noardlike Fryske Wâlden: Veldexcursie o.l.v. Gerrit Tuinstra 2020

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert op woensdag 15 september een veldexcursie voor iedereen die meer wil weten over het eeuwenoude coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De excursie vindt plaats op woensdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur. We verzamelen op het erf van de familie Boersma, Seadwei 3 in Eastermar. Deelname is gratis en aanmelden is verplicht. Trek vooral waterdichte schoenen of laarzen aan!

Wethouder Max de Haan doet mee met veldwerkdag in de Noardlike Fryske Wâlden

Hoe verspreiden de zaadjes van een els? Wat eet een elzenhaantje? Welke beestjes leven er in een sloot? Dit en meer leren de leerlingen van groep 7 en 8 tijdens de veldwerkdag van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ Noardlike Fryske Wâlden. Tijdens dit programma helpen zij ook de boer, een beheerder van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, met het snoeien van de elzensingels en houtwallen. Op maandag 30 augustus 2021 zagen Max de Haan, wethouder Achtkarspelen en Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden hoe de leerlingen van OBS It Holdersnest uit Harkema aan de slag gingen en hielpen zij mee met het snoeien. Dit gebeurde bij de familie Sikkema in Harkema.

Aardappelexcursie bij zeedijk tussen Wierum en Ternaard


WIERUM/TERNAARD – Boer Goasse Venema uit Ternaard nodigt mensen uit om zaterdagochtend 4 september tussen 10.00 en 12.00 uur zelf aardappelen te rooien op zijn land aan het einde van de Koaterhústerwei in Wierum. Tegelijkertijd wil hij bezoekers samen met Arjen Strijkstra van Van Hall Larenstein en bestuursleden van het Agrarisch Collectief Waadrâne informeren over het internationale project BEESPOKE.

Bezoek de activiteiten van leden vereniging Noardlike Fryske Wâlden tijdens Brommels! Bramen plukken, boerenmarkt met roofvogelshow, boerderijdiploma halen én ite yn ‘e Wâlden

Foto: ACCES catering

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus is het Wâldpyk bramenfestijn Brommels! Tijdens dit evenement kun je gratis bramen plukken in het boerenland van een aantal leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en zijn er vele activiteiten voor jong en oud.