Waddenvereniging tekent Waddenagenda 2050 niet

Er is in het waddengebied grote kritiek op de Agenda voor het Waddengebied 2050. Vanuit onder andere natuurorganisaties en landbouworganisaties leven er grote zorgen over de Agenda. Voor de Waddenvereniging is die kritiek zo groot dat ze de Agenda niet gaat tekenen. Eén van de kritiekpunten is het ontbreken van een duidelijke koers.

Op het erf van… de Anna Zijlstra Hoeve

In ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie vragen we ons af: welke invloed heeft corona op het reilen en zeilen van kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve in Dokkum?

Regionale ‘minder mooie’ producten krijgen betere kans


De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Daarnaast wordt er veel voedsel verspild. Om dit te verbeteren zijn de projecten Regionale producten voor-goed-eten van het Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel (CCRV) en De Verspillingsmarkt van de initiatiefnemer Fjild in samenwerking met Greydanus Groothanden en Kaaij Kwekerij gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is respectievelijk 43.225 euro en 236.550 euro aan deze projecten toegekend. De projecten zijn in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen.

Provincie wil landbouw versneld verduurzamen

De in november 2020 vastgestelde startnotitie van de Landbouwagenda door Provincie Fryslân schetst het beeld van een duurzame landbouw in Fryslân in 2030. Donderdag 7 januari werd een start gemaakt met het concreet maken van de notitie via een online paneldiscussie. In april 2021 moet de agenda klaar zijn.

Meer aandacht voor oude pruimensoort De Wichter

WichterDe Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Voor het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter is begin december vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 5.000 euro aan het project ‘Wichtich’ toegekend. De aanvraag voor het project is een initiatief van De Wichterij en is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen.
Initiatiefnemer Lotte Daalman is enthousiast: “Ons doel is het behouden van de Wichter en voor iedere inwoner van de Wâlden een Wichterboom”.

Lichtpuntje in coronatijd voor inwoners Marrum


Bij alle woningen van Marrum kwamen vrijwilligers op 18 december langs om een kaars te brengen. Het was een gezamenlijk initiatief van de vereniging dorpsbelang en de protestantse gemeente van Marrum-Westernijtsjerk om  zo een positief gebaar maken en de Marrumers even een hart onder de riem steken in deze zorgelijke tijd ten gevolge van Covid-19. Ook kregen de inwoners een kaart met een foto van de Marrumer molen in de schijnwerpers. Daarop stond het verzoek om de kaarsen op zaterdagavond aan te steken, toen ook de kerkklokken luidden. Zo was er een gezamenlijk moment van verbinding in het dorp, in deze donkere tijd.

Voortaan vier keer per uur met trein vanuit Feanwâlden


Station Feanwâlden is sinds 14 december de belangrijkste stop van de lijn Leeuwarden-Groningen. Zowel de stop- als de sneltrein stopt daar. Dat betekent dat er vanaf Feanwâlden vier keer per uur naar Leeuwarden of Groningen gereisd kan worden. Reizigers op station Buitenpost kunnen naast de stoptreinen, één sneltrein per uur pakken. De sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden rijdt nu op maandag tot en met zaterdag twee keer per uur en stopt het ene halfuur in Feanwâlden en Buitenpost en het andere halfuur in Feanwâlden en Zuidhorn.

Actie met warmtecamera Holwerd een succes


De actie van de stichting Elkenien Grien om gratis gebruik te kunnen maken van de warmtecamera is een succes geweest. Ruim dertig bewoners maakten gebruik van de actie, die in samenwerking met Dorpsbelang Holwerd werd georganiseerd. Inwoners van Holwerd konden een serie warmtefoto’s van hun huis laten maken om zo warmtelekken op te sporen. Energieambassadeurs Bert Barten en Wiebe de Haan waren de afgelopen tijd meerdere malen in Holwerd te vinden om de foto’s te maken.

Speurtocht door de tentoonstelling Nachtwacht360

Een ‘coronaproof’ uitje in de kerstvakantie bij Theaterkerk Nes. Hier wordt op 23 en 24 december een ontdekkingstocht door de fototentoonstelling Nachtwacht360 georganiseerd. “Na een introductie dwaal je via een speurtocht rond door de theaterkerk en volgt er nog een tekenles”, vertelt de organisatie.