Kerkgebouw ‘de Bining’ in Oosternijkerk te koop


De kerk aan de Langgrousterwei in Oosternijkerk staat sinds korte tijd te koop. Het gebouw uit 1890 is nu nog in eigendom van de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. De gemeente gaat voortaan alleen nog gebruik maken van de Sint Ceciliakerk aan de Buorren in Oosternijkerk. Volgens de makelaar – die €99.000,- voor de kerk vraagt is het ‘een ideaal herontwikkeling/transformatie object met tal van mogelijkheden’.

Unieke opera achter de dijk bij Paesens-Moddergat


Op 18 september gaat het operaspektakel Peter Grimes in première achter de dijk bij Paesens-Moddergat. Met een cast van 12 Nederlandse topsolisten een live orkest van 60 professionele musici en nog eens ruim 70 zangers en figuranten uit de regio brengt dirigent Arnaud Oosterbaan samen met regisseur Paul Carr uit Engeland ‘Peter Grimes’ naar het Wad.

Groen licht voor aanpak kruispunt Hallum


Het kruispunt van de provinciale weg N357 met de Doniawei bij Hallum gaat op de schop. Zowel fietsers als automobilisten ervaren deze plek als onveilig. Vanuit Hallum pleit men al langer voor een veiliger kruispunt. De voorbereiding van het werk start dit jaar. De uitvoering volgt naar verwachting niet eerder dan volgend jaar.

Eerste vrouwelijke Dijkgraaf geïnstalleerd

Luzette KroonDinsdagavond 4 februari is Luzette Kroon (53) door Arno Brok, Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, beëdigd als eerste vrouwelijke dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur. Kroon is door de Koning benoemd voor een periode van zes jaar. Ze volgt daarmee Paul van Erkelens op die per 1 januari 2020 met pensioen is gegaan.

Prijsuitreiking kerstbomenactie Dantumadiel

Prijsuitreiking kerstbomenactie Dantumadiel

Op woensdag 22 januari deelde wethouder Gerben Wiersma de prijzen van de kerstbomenactie in Dantumadiel uit. Bij de kerstbomenactie, die plaatsvond op zaterdag 4 januari 2020 werden vele bomen ingeleverd door jong en oud. Tijdens de inzameling dag waren vele...

Gedeputeerde Klaas Fokkinga (Nes) geïnstalleerd


Woensdagochtend 22 januari is de 66-jarige Klaas Fokkinga (FNP) verkozen tot nieuw lid van Gedeputeerde Staten. Fokkinga is afkomstig uit Nes, gemeente Noardeast-Fryslân. De installatie vond plaats tijdens de Provinciale Statenvergadering. Klaas Fokkinga neemt het stokje over van FNP-er Johannes Kramer, de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Klaas Fokkinga uit Nes is de nieuwe gedeputeerde van de FNP. Fokkinga is echter niet op onbekend terrein. Zo was hij in de vorige periode Statenlid (2015-2019) en was hij raadslid in de voormalige gemeente Dongeradeel (2010-2015) voor de FNP.

Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

Alle mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland moeten in beeld worden gebracht. Dat is het advies van de provinsje Fryslân, de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om het...