Mei ik jo wat freegje? Met Maarten Mewe

In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan Maarten Mewe, eigenaar van Schreiershoek Recreatie in Dokkum.

NEF in beeld voor kleinschalig herstellingsoord stralingsgevoeligen


De gemeente Noardeast-Fryslân is een van de regio’s die in aanmerking komt voor het vestigen van een kleinschalig herstellingsoord voor stralingsgevoeligen. De directeur van het Octagoon stuurde in maart al een brief naar de gemeente om in gesprek te gaan over een mogelijke locatie. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tot op heden nog niet op het verzoek gereageerd.

Klein plusje in cijfers Dantumadiel; fors verlies in 2019


De gemeente Dantumadiel is positief over haar financiële situatie, nu er in 2020 een klein plusje (van €371.000) te zien is in de tussenrapportage 2020 van de gemeente. Toch is de situatie in de gemeente behoorlijk nijpend. De jaarrekening van 2019 sluit met een nadelig saldo van € 3.781.389. Na verwerking van de 1e rapportage komt ook de begroting van 2020 uit op een nadelig resultaat van € 745.000.

Militaire laagvliegroute over Anjum geschrapt

De militaire laagvliegroute, die deels over Noardeast-Fryslân gaat en ruwweg van Anjum via Drachten naar Meppel loopt, wordt geschrapt. Op vrijdag 29 mei informeerde staatssecretaris Barbara Visser de Tweede Kamer hierover. Ondanks dat Defensie de route sinds 2002 niet meer gebruikt, lag de optie voor ingebruikname van de route er nog wel.

Afspraken over gaswinning Ternaard ondertekend

gaswinning Ternaard
Het Afsprakenkader Ontzorging Gaswinning Ternaard is ondertekend. Voorzitter Albert van der Ploeg plaatste als laatste zijn handtekening onder dit document tijdens een Skype-vergadering van de werkgroep OOT. Deze werkgroep heeft het afsprakenkader opgesteld. Eerder deze maand tekenden minister Eric Wiebes, burgemeester Johannes Kramer, gedeputeerde Douwe Hoogland, Wetterskip-bestuurder Otto van der Galien en NAM-directeur Johan Atema het document. Met het Afsprakenkader ligt vast hoe de belangen van de omgeving worden geborgd als de gaswinning start.

Regio Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt

De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. In de vorm van een experiment mag de regio tot 2025 zelf aan de slag op de woningmarkt. Gedeputeerde Fokkinga: “De gemeenten krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie. We willen een woningmarkt in de regio die in balans blijft, waarbij gemeenten ook plannen kunnen realiseren.” De provincie stelt als voorwaarde dat elke gemeente een eigen (flexibel) woningbouwprogramma opstelt.

Syb van der Ploeg verrast zorginstellingen met optreden


Bewoners en medewerkers van zorginstelling Talma Hoeve in Feanwâlden en Brugchelencamp in De Westereen werden op Koningsdag verrast door een optreden van Syb van der Ploeg en trio Sjanz. De optredens werden georganiseerd door gemeente Dantumadiel in het kader van ‘Samen zingen voor saamhorigheid’.