Nieuwe vestiging Bibliotheken Noord Fryslân in Hallum


Een grote en mooie verrassing voor de inwoners van Hallum en omstreken: in december opent Bibliotheken Noord Fryslân daar een nieuwe vestiging. Dat er voor het eerst in jaren een bibliotheek bij komt in het land, is dankzij de motie Asscher. De door PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher in 2017 ingediende motie vraagt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine kernen.

Grote schoonmaakactie Skjin Wetter in De Westereen

Op zaterdag 12 oktober 2019 zal de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van zeven Friese dorpen en steden plaatsvinden. In De Westereen en op zes andere locaties zullen meer dan vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de FMF (Friese Milieu Federatie), Wetterskip Fryslân en zeven gemeenten.

Bodebus weer in gebruik in Noardeast-Fryslân

Voortaan draagt de dienstdoende bode van de gemeente Noardeast-Fryslân tijdens officiële gelegenheden en raadsvergaderingen een bodebus. Donderdag 3 oktober werd het ‘antieke’ attribuut door burgemeester Hayo Apother voor het eerst opgespeld bij bode Simon Vellema. De bodebus met het wapen van Noardeast-Fryslân is gemaakt door juwelier en zilversmid Piersma. De bode draagt het tegenwoordig als teken van gastvrijheid.

Gemeente Dantumadiel moet fors bezuinigen


De gemeente Dantumadiel moet fors bezuinigen. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het college een voorstel gemaakt met maatregelen die moeten zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting. Dit maatregelenpakket wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die stelt de begroting in november vast.

Miedloane De Westereen blijft open

Afbeeldingsresultaat voor gemeente noardeast-fryslân

De Miedloane bij De Westereen blijft open tijdens de spits. Een eerder verkeersbesluit dat zou gaan regelen dat de weg tijdens de spits afgesloten is, wordt ingetrokken. Het besluit was genomen omdat de verkeersdruk op de Miedloane met de openstelling van de Centrale As verdubbeld is. De maatregel kon echter niet op voldoende draagvlak in De Westereen en omliggende dorpen rekenen. Ook de Politie adviseerde negatief over het besluit.

Binnenkort eerste zonnedak ECODon in Morra

De aanleg van het eerste zonnedak van Energie Coöperatie ECODon gaat binnenkort beginnen. Op het dak van Loonbedrijf Dijkstra worden 184  zonnepanelen geïnstalleerd. De zonnepanelen, die je aanschaft in de vorm van zoncertificaten, kosten € 99,- of € 300,- euro per stuk en zijn door in totaal 15 deelnemers aangekocht. Dit zijn particulieren, bedrijven en verenigingen. De zonnepaneleninstallatie gaat ongeveer 55.000 kilowattuur per jaar opwekken. Dit staat gelijk aan het verbruik van 18 gemiddelde huishoudens. Zo is het dorp Morra een stukje verduurzaamd door deze samenwerking van lokale bewoners, locatie eigenaar Loonbedrijf Dijkstra en de energie coöperatie.

Ambtsbezoek Commissaris aan Noardeast-Fryslân

Commissaris der Koning, drs. A.A.M. Brok blikt tevreden terug op zijn ambtsbezoek van 19 september 2019 aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Om klokslag 9 uur werd hij op het stadhuis in Dokkum ontvangen door burgemeester Hayo Apotheker. Er stond een gesprek gepland met het college van burgemeester en wethouders en de Grote Kerk werd bezocht.

Campagne ‘Modder op de weg’ gestart in Morra

De campagne Modder op de weg is gestart. De campagne waarschuwt weggebruikers voor de gevaren van modder en vertelt agrariërs en loonwerkers wat ze moeten doen als de weg door landbouwmachines vies en glad wordt. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder hing op woendag 18 september samen met Jelle Boerema, wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân, een eerste spandoek op bij loonbedrijf J.K. Dijkstra & Zn. in Morra.