Camera’s fotograferen en tellen vliegende insecten

Insectencamera’s gaan helpen bij het monitoren van trends in het aantal bijen, vlinders en andere vliegende insecten in Fryslân. Vanaf 2021 doet Fryslân mee aan een driejarige pilot, waarbij het doel is een landelijk insectenmeetnetwerk op te zetten. In Fryslân gaat het om negen camera’s die verspreidt over agrarisch gebied, steden en natuur, voor drie jaar in juli en augustus vliegende insecten fotograferen.

Vijftien toeristische organisaties willen in regeerakkoord


Vijftien toeristische organisaties, de zogenoemde destinatiemarketingorganisaties(DMO’s), bieden informateur Herman Tjeenk Willink vandaag gezamenlijk een actieplan aan. Daarin pleiten ze voor een landelijk toerismeplan dat moet bijdragen aan de wederopbouw van de Nederlandse economie en een toekomstbestendige toeristische sector. Directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen Herre Dijkema, namens de destinatiemarketingorganisaties: “We maken ons niet alleen zorgen over de economische gevolgen van de crisis, maar ook over het overblijvende aanbod van culturele instellingen, horeca, congrescentra en dagattracties. Dat gaat ons als inwoners van Nederland allemaal raken.”

Acht dorpen aan de slag met prijsvraagfase Waddenkust

Klaas Fokkinga
Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

Jan Ketelaar in atelier Kleine-Lijn

In een kleine expositieruimte aan de voorzijde van atelier Kleine Lijn zijn enkele beelden van Jan te zien alsook wat werk van Nynke. Deze mini-expositie is te bezichtigen vanaf zaterdag 3 april om 14.00 uur. Dit is ook het moment van de lancering van de handbedrukte producten van Kleine-Lijn met de beelden “Wachten op hoog water”.

Kamp Morra vertegenwoordigt kamp Moria

Vandaag, op 2 april staan er 4.222 poppen in een weiland aan de rand van het dorp Morra. De ruim 4.000 poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen in Griekenland verblijven, zoals Kamp Moria. Gezinnen, dorpen, kerken, scholen en vriendengroepen maakten samen deze poppen voor Kamp Morra. Burgemeester Johannes Kramer plaatste vandaag een van de laatste poppen.

Vogeltelling in de Noardlike Fryske Wâlden van start

Het tellen van vogels geeft inzicht in het effect van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op de ontwikkeling van vogelsoorten én de biodiversiteit. Onderzoekers van bureau Altenburg en Wymenga voeren van april tot en met juni de jaarlijkse broedvogelmonitoring in de Noardlike Fryske Wâlden uit. Dit doen zij in opdracht van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Fryslân in het donker tijdens Earth Hour

De lampen in het provinciehuis en alle andere provinciale gebouwen gaan uit op zaterdag 27 maart van half 9 tot half 10 in het kader van Earth Hour. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Litte wy Fryslân sa tsjuster mooglik meitsje mei Earth Hour. Allegear de lampen út om oandacht te freegjen foar de natuer.”