Eind vorig jaar verhuisde dorpshuis De Fjouwer naar de oude basisschool De Flieterpen in Reitsum. Al maandenlang werken vele vrijwilligers aan de verbouwing van het pand. Mede dankzij de verkregen LEADER subsidie konden de plannen doorgaan en is het pand ook duurzaam gemaakt. Vandaag ontving voorzitter Oane Sierksma van De Fjouwer het LEADER-bordje uit handen van gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hiermee is de subsidie definitief toegekend. Zowel de regio Noordoost- als Noordwest Fryslân kunnen dit jaar opnieuw bijna een miljoen euro besteden aan leefbaarheidsprojecten. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden.

Klaas Fokkinga: “Ontmoetingsplaatsen als deze vergroten de sociale verbondenheid op het platteland. Prachtig om te zien dat zowel jong als oud uit verschillende dorpen samen de schouders er onder zetten om het dorpshuis op tijd af te krijgen.”

Mogelijkheden voor ontmoetingscentra                                                                                                                                                                                                                                                                                      Uit een eerste verkenning is geconstateerd dat er vanuit de LEADER regeling waarschijnlijk meer mogelijkheden zijn voor ontmoetingscentra die ver- en/ of nieuwbouwplannen hebben. Er wordt nu niet of beperkt gebruik van gemaakt. Daarom is Doarpswurk gevraagd om een inventarisatie te maken van de ontmoetingscentra in de gehele regio Noordoost Fryslân die mogelijk kansrijk zijn tot een LEADER aanvraag. Doarpswurk wil daarbij de dorpshuisbesturen begeleiden bij het doen van een LEADER aanvraag en daarmee meerdere ver/nieuwbouwplannen in de regio mogelijk maken.

Subsidieprogramma LEADER
De LEADER-subsidie is er om de leefbaarheid te bevorderen en de vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van plattelandsgebieden te stimuleren. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Vertegenwoordigers uit de streek, de streekambassadeurs in de Local Action Group, adviseren over het toekennen van LEADER-subsidie.

LEADER in Fryslân
In Fryslân kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordoost- en Noordwest-Fryslân subsidie aanvragen. LEADER wordt binnen provincie Fryslân gecoördineerd door Streekwurk. De projectbureaus in Franeker en Burgum zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar voor informatie, ondersteuning en antwoord op vragen. Op www.fryslan.frl/leader is meer informatie te vinden.

Twee perioden
Er zijn in 2021 twee perioden waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De eerste periode is van maandag 17 mei t/m donderdag 17 juni 2021. In september start de tweede periode.

Foto: Voorzitter Oane Sierksma van dorpshuis De Fjouwer ontvangt het LEADER-bordje uit handen van gedeputeerde Klaas Fokkinga.