In ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie bezoeken we de familie Bakker in Ginnum.

Als ik het erf oploop, maakt mijn hart een sprongetje. Waggelende eenden en scharrelende kippen lopen rond en de lammetjes in de wei laten zich flink van zich horen. Wieke Marije laat me de eerste eendenkuikens zien, veilig verscholen achter hun moeder. Verderop staan de kalfjes in de zon bij hun iglo´s en de koeien grazen in het land. Ik ben op het melkveebedrijf van de familie bakker in Ginnum.

Liefhebberij
Wieke Marije is een boerin met lef en vertrouwen in de toekomst. Samen met haar ouders Jelte en Thea Bakker runt ze een melkveebedrijf met 220 koeien aan de melk en 180 stuks jongvee, net buiten Ginnum. In de stal uit 2019 is het stil, alleen de droge koeien staan aan het voerhek. “Een van deze koeien is mijn eigen koe. Ik heb haar als embryo tijdens mijn stage in Amerika gekregen en nu kalft ze zelf af! We houden erg van fokkerij en doen vaak mee aan keuringen, ook al konden deze in coronatijd niet op locatie doorgaan.”

Weidevogels
De koeien die gemolken worden grazen buiten. Het land bij de ´pleats´ speelt een centrale rol in de bedrijfsvoering. Niet alleen het melkvee maakt er gebruik van, er wordt ook volop ruimte gegeven aan weidevogels. “We hebben hier ruim 100 spannetjes met weidevogels, zoals de grutto, tureluur, kieviet en scholekster. Ieder jaar weer keren ze terug uit het zuiden om hier hun eieren te leggen en uit te broeden.”

Aangepaste bedrijfsvoering
Het beheer van weidevogels kost veel tijd en aanpassingsvermogen. “We zijn op dit moment bezig met het verhogen van het waterpeil in de sloten zodat het land ook drassig wordt. De vogels vinden hun voedsel voornamelijk in slootranden bij grasland. Daarnaast hebben ze rust nodig voor het uitbroeden van de eieren en het opgroeien van de kuikens. Dit betekent dat we later maaien en dus minder grasopbrengst hebben en dat we aanpassingen doen in het weiden van de koeien. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de kuikens insecten kunnen eten van de mesthopen van de koeien.”

Passie
We lopen een klein rondje door het land waar de nesten zich bevinden. Het is het oppassen geblazen dat ik niet op een nest stap, zoveel eieren zijn er op dit moment te vinden. Jelte en Wieke Marije weten de nesten feilloos te vinden en de passie voor dit stukje natuurbeheer spat er vanaf. De weidevogels horen net zo bij het bedrijf als de het melkvee en alle andere dieren die het plaatje compleet maken. De ouders van de eieren vliegen luid protesterend over ons heen, zodat we ons weer snel uit de voeten maken.

Eigen kaas in de toekomst
Met het oog op de toekomstige overname van het bedrijf studeert Wieke Marije Agrarisch ondernemerschap aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Het evenwicht tussen landbouw en natuur is een actueel onderwerp waar Wieke Marije vanuit de opleiding een video essay over heeft gemaakt. Hierin vertelt ze op welke manier er wordt geboerd in combinatie met de weidevogels. “Door Corona heb ik wel wat studievertraging opgelopen. Omdat ik niet naar school mocht, ben ik thuis gebleven en dan ga je toch gewoon aan het werk. Op dit moment kan ik weer naar Dronten toe, dat is ook wel weer gezellig. Als ik mijn diploma heb behaald ga ik me nog verder verdiepen in andere vakken zoals kaas maken. Dat lijkt me geweldig, met een boerderijwinkel aan huis met kaas van onze eigen melk. Dat is mijn droom.”