akkerbouwbedrijf TimpelsteedIn ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie bezoeken we biologisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed in Engwierum.

Terwijl ik het erf op loop zie ik een grote groentetuin en een loods vol opgestapelde aardappelkistjes. In de kantine is het een gezellige drukte. De deelnemers van Zorgboerderij Vento Verde hebben de koffie net op en gaan weer aan het werk zodat de boerderijwinkel vanmiddag open kan. Ik ben op het biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed van Pyt en Rika Sipma in Engwierum.

Op de pleats
Pyt en Rika zijn de derde generatie op het akkerbouwbedrijf midden in Engwierum. Pyt nam 15 jaar geleden het bedrijf van zijn vader over. In eerste instantie was hij na zijn agrarische opleiding niet eens van plan om boer te worden. Een ongeval thuis op het bedrijf, waarbij hij zijn rechter arm verloor, zette hem aan het denken: “Ik realiseerde me dat het leven kwetsbaar is en dat ik niet op de automatische piloot wilde leven. Ik wilde op deze pleats (boerderij, red.) waar ik was opgegroeid blijven en het bedrijf voortzetten. Maar dan wel op een andere manier zoals de generaties voor mij”.

Tegendraads
Het bedrijf was toen gangbaar, dat wil zeggen dat de pake en heit van Pyt kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikten. De grond was daardoor bijna uitgeput. Pyt: “Ik had geen goed gevoel bij al die bestrijdingsmiddelen en de mallemolen van het gangbare denken. Ik was ervan overtuigd dat we zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen konden. Iedereen verklaarde mij voor gek; dat maakte het voor mij juist een uitdaging. Ik ben nu eenmaal wat tegendraads en besloot om biologisch verder te gaan. De oogst is nu minder, maar ik krijg meer voor mijn product. En daarnaast wil ik de maatschappij laten zien hóe we het doen en mensen laten kiezen: je kunt naar de supermarkt gaan, maar je kunt je voedsel ook bij ons kopen. Dan weet je in ieder geval hoe het geteeld is. Wat mij betreft is de maatschappelijke wil een grotere uitdaging dan het landbouwkundige kunnen”.

Boerderijwinkel
De boerderijwinkel is op maandagmiddag en donderdags van 13:00 – 20:00 uur geopend en wordt gerund door Rika en de mensen van de zorgboerderij. Er worden voornamelijk zelf geteelde groenten verkocht uit de kas en de groentetuin. Het afgelopen jaar is de klantenkring flink gestegen. Rika: “We zien steeds meer gezinnen met jonge kinderen en mensen die bewuster willen leven. Ons doel met de winkel is om goed voedsel te verkopen, het zorgaspect te betrekken en mensen het verhaal te vertellen over onze manier van boeren. We streven naar bewustwording over duurzaamheid in het algemeen en voedsel in het bijzonder”. De groentepakketten die Rika sinds kort samenstelt, zijn daar een mooi voorbeeld van: altijd producten van het seizoen, inclusief vergeten groente. En een recept hoe je het klaarmaakt zit erbij.

Aardappelkistjes
Op het bedrijf heerst nu even rust. De nieuwe pootaardappelen zijn rustig aan het voorkiemen in aardappelkistjes. In totaal wordt er (naast ui, peen, pompoen, gras/klaver, tarwe en natuurstroken) negen hectare aardappelen verbouwd. Pyt: “dit rooien we bijna in een dag. In tegenstelling tot de drie weken die er vroeger nodig was voor 40 hectare gangbare aardappelen. Nu heb ik tijd over voor andere werkzaamheden zoals het uitrijden van compost en inzaaien van groenbemesters. Wij vinden beleving, verbinding en verwondering heel belangrijk. Daarom wordt er in de herfst een oogstfeest georganiseerd waarbij iedereen de oogst kan bekijken en proeven. En we geven excursies, met de kar achter de trekker het land op”. De aardappelen gaan eind april de grond in. Nog even geduld, tot er aan iedere aardappel kleine kiempjes zitten. Dan begint de drukte weer.