Wie deze zomer door Morra en Lioessens loopt of fietst, of door de omgeving van beide dorpen, kan bij diverse panden een houten paal met oranje zijtak zien. Dat betekent dat er in het betreffende pand in de oorlog onderduikers gezeten hebben. Op initiatief van Lioessemer Feike van der Zee zijn op 4 mei deze objecten bij 32 panden geplaatst. Bij de Petruskerk in Lioessens en de kerk in Morra staan ook soortgelijke objecten en daar is ook extra informatie te vinden.

Bij elk pand staat vermeld wie er in de oorlog woonde en voor zover bekend wie er ondergedoken zaten. De bedoeling hiervan is zichtbaar te maken op welke plaatsen in beide dorpen in de 2e wereldoorlog mensen in verzet kwamen. Op deze manier wordt de oorlog tastbaarder. Dat dit werkt is inmiddels al gebleken, er zijn heel wat bijna vergeten verhalen opgedoken, die zeker een plek zullen krijgen in de dorpshistorie. Ook is duidelijk dat beide dorpen aan het eind van de oorlog meer vluchtelingen als inwoners hadden. Niet alleen onderduikers, maar ook evacuees uit de regio Arnhem, Roermond en Zeeland en veel hongervluchtelingen uit Noord- en Zuid-Holland.

De houten palen blijven staan tot eind oktober. Er is geen uitgezette wandeling of fietstocht. Op de extra informatie die bij de kerken verkrijgbaar is staat een kaartje met daarop vermeld waar de houten objecten staan.