Een groot aantal leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich, samen met de lokale vogelwachten, in voor de bescherming van de weidevogels. Hiervoor brengen zij o.a. delen van het land onder water zodat de weidevogels daar straks veel insecten kunnen vinden om de kuikens te voeren.

Extra plasdrasgebieden
Afgelopen jaren zijn er meerdere van deze plasdrasgebieden ingericht. Onlangs ontving de vereniging extra budget van RVO voor het (her)inrichten van nog eens twaalf plasdrasgebieden en de aanschaf van veertien pompen waarmee het land onder water kan worden gezet.

Voer en beschutting
Dat het inrichten van een plasdrasgebied veel effect heeft, is te zien aan de Kolkensloane in Driesum (Driezum). Een aantal jaar geleden heeft Leo Broersma een nieuwe plasdras ingericht. Samen met zijn buurman Bart-Jan Tuyl, veehouder, en Johannes Wiegersma, beheerregisseur bij de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, doen zij er alles aan om de weidevogels op hun land te helpen om aan voer te komen en beschutting te geven zodat de kuikens goed kunnen groeien.

Dit weidevogelmozaïek is inmiddels een prachtig gebied waar afgelopen seizoen 16 nesten van de kievit, 20 van de tureluur, 16 van de grutto en 8 van de scholekster te vinden waren. Waar de mannen erg trots op zijn, is dat er ook twee nesten van de watersnip aanwezig waren.