De gemeente Noardeast-Fryslân begint al op 9 september 2020 met de voorbereidingen voor de jaarwisseling. Burgemeester Johannes Kramer spreekt een ieder toe via de website van de gemeente. Die vroege start heeft te maken met twee ontwikkelingen: hoe vieren we de jaarwisseling coronaproof en de nieuwe subsidieregeling.

Maatwerk omtrent aanvragen
Door nu al te starten met de voorbereidingen hoopt de gemeente dat er toch feestelijkheden rond de jaarwisseling kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat er maatwerk geleverd moet worden voor alle aanvragen en meldingen die er gedaan worden voor de jaarwisseling. “De beide ôfdielingen Feiligens en Fergunningen sette der bot op yn om de minsken sa goed as mooglik by te stean by de oanfragen en meldings. Dat wurdt fansels noch wol in útdaging mei de corona”, aldus burgemeester Kramer.

Coronaproof en subsidieregeling
De jaarwisseling ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren. Hoe maak je het feest en het carbidschieten coronaproof? De gemeente heeft hiervoor richtlijnen opgesteld en vraagt de organisatoren met hun mee te denken. Daarnaast heeft de gemeente een nieuwe subsidieregeling aangenomen. Dit was noodzakelijk omdat er van drie naar één gemeente is gegaan. De regels moeten voor de hele gemeente gelijk zijn. Informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website www.noardeast-fryslan.nl/jaarwisseling.

Harde datum 1 oktober
Organisatoren van een feest of carbid schieten moeten voor 1 oktober 2020 aangeven of ze iets willen organiseren. Na de aanmelding zullen de medewerkers van de gemeente contact opnemen en informeren over de vervolgprocedure. Op 6 en 19 oktober organiseert de gemeente ’s avonds een online sessie. Hier kunnen vragen worden gesteld over het coronaplan en de vergunning/melding.

Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslan.nl/jaarwisseling.