Het nieuwste Tomke boekje is er een waarin hij zich tussen de bramen bevind. Dit boekje is een cadeau van de organisatie van bramenfestijn Brommels! aan alle peuters in de Noardlike Fryske Wâlden. De primeur was voor de jongens en meisjes van De Bernebeam. Zij kregen de allereerste exemplaren van het boekje uit handen van Tomke zelf op het boerenbedrijf van de familie Turkstra in Kollumerzwaag. Het boekje is deze zomer voor peuters gratis af te halen bij de bibliotheken en peuterspeelzalen in Noordoost-Friesland.

10 jaar bramenfestijn Brommels!
Deze middag was een van de Tomke-activiteiten die op het programma van Wâldpyk bramenfestijn Brommels! staan. Op verzoek van de Commissie Brommels! hebben de vaste schrijvers en tekenaar van ‘Tomke’ een themaboekje over bramen en het coulissenlandschap Noardlike Fryske Wâlden geschreven. “We vieren dit jaar de 10e editie van Brommels! We vonden het een goed idee om iets te doen voor de aller jongsten. In samenwerking met de schrijvers en tekenaar en de input van vereniging Noardlike Fryske Wâlden is er een prachtig Tomke themaboekje ontstaan met een verhaal, liedje, recept en een zoekpuzzel. Echt een cadeau dat we met trots uitdelen aan alle kleine Wâldpykjes!” aldus Sigrid Keimpema van de commissie. Ook Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden is trots op het resultaat: “Wat moai dat de bern mei Tomke al boartsjend genietsje kinne fan de Noardlike Fryske Wâlden, sa ek Frysk leare om nea wer te ferjitten en it ek troch te fertellen.”

Bramenfestijn Brommels!
Dit jaar wordt Brommels! gevierd op zaterdag 28 en zondag 29 augustus. Iedereen kan dan bramen plukken waar de paarse Brommels!-vlag wappert. Dat is op tientallen locaties in het Nationaal Landschap. Op de website www.brommelsfestijn.nl staan eind augustus alle pluklocaties aangegeven. Naast het bramenplukken staan er ook andere activiteiten op het programma. Een aantal daarvan zullen in het teken staan van biodiversiteit, het thema van Brommels! dit jaar.

Fries voor peuters
De Tomke boekjes zijn een uitgave van de Afúk. De Afúk stimuleert het Friese taalonderwijs. Deze speciale editie ‘Tomke tusken de toarnbeien’ is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de Vrienden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, het Feitsma Fûns, de Douwe Kalma Stifting, St. Arjen Witteveen-fûns en project Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip.