Nieuwe vispassage
Dankzij de aanleg van een vispassage kunnen vissen via de Súd Ie naar natuurgebied Eanjumer Kolken zwemmen. Het gebied is afgesloten van de Súd Ie door een kade en heeft een lager peil dan de Súd Ie. Door de nieuwe vispassage kunnen vissen het hoogteverschil bij het poldergemaal overbruggen en de polder bereiken.

Het hoogteverschil tussen het water in de Súd Ie en de Tibster Ryd bij natuurgebied Eanjumer Kolken is een halve meter. Op de plek van de vispassage gaan ongeveer elke dertig minuten de sluisdeurtjes open. Zodra de deurtjes dichtgaan, zakt of stijgt het water naar het juiste peil. Daarna gaan de schuifjes aan andere kant open en kunnen de vissen wegzwemmen. Vooral de driedoornige stekelbaars en de aal hebben baat bij deze vispassage.

Vispassages Súd Ie
Poldergemalen langs de Súd Ie vormen een hindernis voor vissen. Vissoorten als de driedoornige stekelbaars en de paling trekken van de Waddenzee via de Súd Ie naar de polders. Vroeg of laat willen de vissen terug naar het zoute water. Daarom zijn afgelopen jaren verschillende vispassages gebouwd. De nieuwe vispassage Tibster Ryd ligt aan de zuidzijde van de polder. Eerder werd aan de noordzijde van de polder al een vispassage aangelegd. In de toekomst komen er nog nieuwe vispassages bij onder andere de oude zeesluis Ezumazijl en Esonstad. Zodra die vispassages klaar zijn, kunnen vissen daadwerkelijk van en naar de polder, de Súd Ie, Lauwersoog en de Waddenzee zwemmen.

Súd Ie en Wetterfront Dokkum
De aanleg van de vispassage in de Tibster Ryd maakt deel uit van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Dit programma-onderdeel is een samenwerking tussen gemeente Noardeast-Fryslân, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en voor dit project ook It Fryske Gea. De investering in deze vispassage wordt voor een groot deel betaald door het Waddenfonds.

Vispassages Súd Ie
Vispassages Súd Ie