Bibliotheken Noord Fryslân
Een grote en mooie verrassing voor de inwoners van Hallum en omstreken: in december opent Bibliotheken Noord Fryslân daar een nieuwe vestiging. Dat er voor het eerst in jaren een bibliotheek bij komt in het land, is dankzij de motie Asscher. De door PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher in 2017 ingediende motie vraagt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine kernen.

De afgelopen jaren stond er steeds vaker in de krant dat bibliotheken de deuren sloten. Omdat dit de sociale samenhang en de kansen van kinderen schaadt, diende de PvdA samen met CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Asscher riep minister Van Engelshoven op zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine kernen zodat iedereen toegang heeft tot de bibliotheek.

Spreiding bibliotheken te dun
Bibliotheekorganisaties met gaten in hun spreidingsgebied werden uitgenodigd om in te tekenen op deze plannen én de gemeente te vragen de tweede stap te zetten. De motie Asscher biedt gemeenten namelijk financiële middelen  voor de eerste drie jaar, maar het wordt alleen toegekend als de gemeente een plan heeft om de toekomst van de bibliotheek langer veilig te stellen. Dat plan is er en daarom dienden de gemeente en Bibliotheken Noord Fryslân samen de aanvraag in.

Eerste nieuwe bieb in jaren
Vandaag is tijdens een feestelijk moment bekend gemaakt waar in Nederland er nieuwe bibliotheken bij komen. Paulien Schreuder, directeur-bestuurder van Bibliotheken Noord Fryslân, Pytsje de Graaf, wethouder van gemeente Noardeast-Fryslân, minister Van Engelshoven en anderen waren daarbij aanwezig. In december opent Bibliotheek Hallum in multifunctioneelcentrum Trefpunt de deuren.  Gemeente Noardeast-Fryslân is bijzonder ingenomen met dit initiatief. Een witte vlek op het gebied van bibliotheekwerk wordt hiermee ingevuld en dat komt de leefbaarheid ten goede.

Bestrijding laaggeletterdheid
De nieuwe bibliotheek komt voor Hallum op een prachtig moment. Het hele dorp is druk bezig met het bestrijden van laaggeletterdheid. Onder andere CBS It Fundamint, OBS Op ‘e Dobbe, de kinderopvang, de kerk, vluchtelingenwerk, de doarpsomtinkers, het dorpshuis en de peuterspeelzaal zijn hierbij betrokken. Het goede nieuws over de nieuwe voorziening in het dorp gaat vast als een lopend vuurtje.