De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Nije Feart in vakantiepark Oostmahorn is klaar. In februari startte aannemer De Boer & De Groot met de bouw van de brug. De nieuwe brug, een Hooghout, vervangt de oude ophaalbrug. Het werk maakt deel uit van het project ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’, dat als doel heeft om de recreatie in het gebied te vergroten.

Ook de brug nabij de NAM installatie wordt vervangen. Deze brug vormt de fietsverbinding tussen de weg De Raskes en het fietspad langs de Lauwersmeerdijk. Beide bruggen zijn ongeveer 25 meter lang en 3 meter breed. Ze zijn gebouwd met betonnen palen, stalen liggers en houten dekdelen. De palen en liggers zijn bekleed met hout. Zo lijken de bruggen van hout te zijn, maar hebben ze toch een lange levensduur.

Betere vaarverbinding
Gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen om Dokkum en de Súd Ie in recreatief opzicht verder te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de vaarverbinding tussen Dokkum en Oostmahorn. Dit gebeurt door de vaarroute weer bevaarbaar te maken voor kleine motorboten met een hoogte van maximaal 2,40 meter. De Nije Feart, gelegen tussen Ezumazijl en Oostmahorn, maakt deel uit van deze vaarverbinding. De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Foto’s: Marit Anker