Beschermde Dorpsgezichten
Woensdag 11 december 2019 vond er in het Veldzicht Metslawier een afsluitende bijeenkomst plaats met de vier Dorps Ontwikkelings Maatschappijen (DOM). Het was een geslaagde avond in een zaal die recent gerenoveerd is, mede dankzij een subsidie van de DOM. De voormalige gemeente Dongeradeel is in 2013 gestart met het ‘Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten’. Het experiment is nu afgelopen en leverde mooie resultaten op.

Vier dorpen
De inwoners van de beschermde dorpsgezichten Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat konden door de steun van de gemeente en provincie de openbare ruimte en de aanzichten van karakteristieke panden opknappen. De subsidies en leningen met lage rente werden door de overheden verstrekt om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Daarnaast leverde het de plaatselijke aannemers extra werk op. De voorzitters van de lokale DOM’s gaven elk een presentatie over wat er in hun dorp is gerealiseerd. Zij spraken over een fijne samenwerking met het dorp en de gemeente Noardeast-Fryslân