JANNUM – Vrijdagmiddag 9 september zijn door het voormalige bestuur van de stichting monumentenzorg Ferwerderadiel de kerk van Jannum en de toren van Wanswert overgedragen. Het bestuur van de stichting wilde stoppen met haar werkzaamheden en zocht in het voorjaar van 2022 via wethouder Fedde Breeuwsma naar een oplossing. De stichting monumentenbehoud Noardeast-Fryslân werd bereid gevonden om voortaan zorg te dragen voor de monumenten. Notariskantoor Hellema zorgde na een periode van overleg en onderzoek tussen de beide stichtingen en de gemeente voor de voorbereidingen van een fusie en die kon vrijdagmiddag in het kerkje van Jannum worden ondertekend.

 

Onderhoudsplannen

De restauratie van de toren en het uurwerk van Wanswert is direct gestart. De steiger staat en het uurwerk is inmiddels gedemonteerd. De restauratie van de kerk in Jannum start later. Er zijn eerder al voorbereidingen gestart door de stichting monumentenzorg, de gemeente en het steunpunt monumentenzorg Fryslân voor het noodzakelijke onderhoud aan het kerkje in Jannum. Daarna worden er ook meerjaren onderhoudsplannen opgesteld voor zowel de toren in Wanswert en de kerk in Jannum. Daarna wordt het onderhoud ook opgenomen in de jaarlijks onderhoudsplanningen van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân. Voor het gebruik van de kerk in Jannum worden binnenkort afspraken gemaakt het het Fries Museum voor het gebruik van de kerk als expositieruimte. De stichting Ferweradeel heeft de eigenaren van een fiks aantal monumenten in voormalig Ferwerderadeel bijdragen gegeven voor de instandhouding van hun monumenten en ook aan een aantal activiteitencommissies in aantal dorpen.

 

Fusie

De Stichting Monumenten Noardeast-Fryslân is in 2022 na de gemeentelijke fusie ontstaan uit de in 1993 opgerichte Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. Daar komt nu dus de stichting monumentenzorg Ferwerderadiel bij. Met de nieuwe monumenten heeft de stichting straks een kerk, 27 kerktorens en 7 windmolens in beheer. Met het huidige onderhoudsprogramma wordt voorkomen dat de monumenten in verval raken.

 

Foto: Marit Anker