De militaire laagvliegroute, die deels over Noardeast-Fryslân gaat en ruwweg van Anjum via Drachten naar Meppel loopt, wordt geschrapt. Op vrijdag 29 mei informeerde staatssecretaris Barbara Visser de Tweede Kamer hierover. Ondanks dat Defensie de route sinds 2002 niet meer gebruikt, lag de optie voor ingebruikname van de route er nog wel.

Provincie Fryslân maakte in oktober 2019 formeel kenbaar voorstander te zijn van het schrappen van de route. Dat dit nu het geval is beschouwt de provincie als een succes. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Ik bin bliid en tankber dat de steatssiktaris ynsjoen hat dat it better is om leechfleanroute 10a, dy’t sûnt 2002 al net mear yn gebrûk is, definityf te skrassen. Dêrmei hat hja ús sjenswize serieus nommen, en de moasje fan de Fryske Steaten ek. Dit is in boppeslach foar de natuer en de minsken yn dit part fan Fryslân”. Eind februari namen Provinciale Staten een motie aan die opriep een breed gedragen lobby de starten om de laagvliegroute van tafel te krijgen.