Afgelopen dinsdag 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân ingestemd voor noodzakelijke aanpassingen in de milieustraat aan de Koailoane te Damwâld. De inrichting van de milieustraat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In overleg met Omrin is daarom gekozen om aansluitend nog een aantal aanpassingen te doen. Hiermee wordt de milieustraat toekomstbestendig gemaakt.

De aanpassingen bestaan uit:
– Het vervangen van het huidige KCA-depot;
– Infrastructurele aanpassingen om (een deel van) de wachtrij op het eigen terrein te realiseren:
– Het uitbreiden van het in gebruik zijnde bordes en het verplaatsen van de locatie van het KCA-depot
naar het bordes. Dit zorgt o.a. voor een meer efficiënte inzet van het beschikbare personeel;
– Het verwijderen van het “oude”, niet meer in gebruik zijnde bordes en het daar inrichten van een
nieuw depot voor snoeiafval. Bezoekers met alleen snoeiafval kunnen hierdoor via een aparte inrit
worden toegelaten;
– Het bordes aan de oostzijde aanpassen van een rechte kant in een visgraatopstelling waarmee 3
extra opstelplekken voor containers worden gerealiseerd.

De infrastructurele aanpassingen zorgen ervoor dat er voor wachtende bezoekers meer ruimte komt op het terrein van de milieustraat. Daarbij kunnen bezoekers met alleen snoeiafval (via een aparte route) sneller terecht. Er wordt verwacht dat er hiermee geen lange wachtrijen meer op de Koailoane zullen ontstaan. De werkzaamheden zelf kunnen mogelijk wel voor enige hinder zorgen bij de bezoekers aan de milieustraat.

Ook is het depot voor klein chemisch afval (KCA) afgekeurd en daarom dient deze op korte termijn te worden vervangen.