Miedloane De Westereen

De Miedloane bij De Westereen blijft open tijdens de spits. Een eerder verkeersbesluit dat zou gaan regelen dat de weg tijdens de spits afgesloten is, wordt ingetrokken. Het besluit was genomen omdat de verkeersdruk op de Miedloane De Westereen met de openstelling van de Centrale As verdubbeld is. De maatregel kon echter niet op voldoende draagvlak in De Westereen en omliggende dorpen rekenen. Ook de Politie adviseerde negatief over het besluit.

De verkeersveiligheid blijft wel een aandachtspunt waarover de gemeente zich samen met de provincie Fryslân, omwonenden en andere belanghebbenden zal blijven buigen. Een mogelijke oplossing ligt in een herinrichting van de Miedloane binnen de bebouwde kom. Ondanks de financieel moeilijke periode waarin gemeentes op dit moment verkeren, probeert het college van Dantumadiel hier geld voor vrij te maken bij het opstellen van de begroting van 2020.

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost wordt een verkeersstudie gedaan in het gebied rondom de Centrale As. De aansluiting van het onderliggend wegennet op de Centrale As krijgt hierin ook de nodige aandacht. Op de langere termijn kunnen hieruit nog nieuwe maatregelen voortvloeien.

De Miedloane bij De Westereen blijft open tijdens de spits. Een eerder verkeersbesluit dat zou gaan regelen dat de weg tijdens de spits afgesloten is, wordt ingetrokken. Het besluit was genomen omdat de verkeersdruk op de Miedloane De Westereen met de openstelling van de Centrale As verdubbeld is. De maatregel kon echter niet op voldoende draagvlak in De Westereen en omliggende dorpen rekenen. Ook de Politie adviseerde negatief over het besluit.

De verkeersveiligheid blijft wel een aandachtspunt waarover de gemeente zich samen met de provincie Fryslân, omwonenden en andere belanghebbenden zal blijven buigen. Een mogelijke oplossing ligt in een herinrichting van de Miedloane binnen de bebouwde kom. Ondanks de financieel moeilijke periode waarin gemeentes op dit moment verkeren, probeert het college van Dantumadiel hier geld voor vrij te maken bij het opstellen van de begroting van 2020.

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost wordt een verkeersstudie gedaan in het gebied rondom de Centrale As. De aansluiting van het onderliggend wegennet op de Centrale As krijgt hierin ook de nodige aandacht. Op de langere termijn kunnen hieruit nog nieuwe maatregelen voortvloeien.