Sjoerd Hoekstra
In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan voorzitter van Dorpsbelang Aldwâld Sjoerd Hoekstra.

Wie bent u en wat doet u?
Myn namme is Sjoerd Hoekstra, foarsitter fan Doarpsbelang Aldwâld.

Woont u in de regio?
Ik woon in Aldwâldmersyl, een buurtschap ten noorden van Aldwâld. Het is één van de drie dorpen in de WAT-regio – Westergeest, Aldwâld en Triemen – pareltjes van dorpen in de Fryske Wâlden op de overgang van de zandgronden naar de kleigronden.

Zo ja, Noardeast-Fryslan is een fantastische plek om te wonen omdat…
De rust en ruimte in combinatie met de diversiteit in landschappen en historische dorpen is uniek aan Noardeast-Fryslan. Minstens zo belangrijk is dat de inwoners vriendelijk, solidair en gemoedelijk met elkaar leven. Deze mentaliteit van de inwoners maakt Noardeast-Fryslân een fantastische plek om te wonen!

Waar kunnen we uw bijdrage aan de regio aan herkennen?
Vanuit mijn rol als voorzitter van Doarpsbelang Aldwâld werk ik, samen met mijn collega-bestuursleden, aan de leefomgeving van onze inwoners. Als de leefbaarheid in een dorp goed is, dan is het ook prettig om er te wonen en werken. Vorig jaar heeft het bestuur van Doarpsbelang een Feestcommissie in Aldwâld opgericht. Het scheiden van belangenbehartiging en feestelijkheden geeft het bestuur van het Doarpsbelang de ruimte om in te kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen en om ontwikkelingen op te pakken.
Daarnaast is Aldwâld één van de vele kleine dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Om onze slagkracht te vergroten zijn wij samenwerkingsverbanden aangegaan met andere dorpen. Wij hebben een natuurlijk samenwerkingsverband met de Westergeest en de Triemen, omdat onze dorpen veel gemeenschappelijk hebben. Ook hebben wij een samenwerkingsverband voor de belangen aan de oostkant van de gemeente Noardeast-Fryslân, de Dorpenfederatie van elf dorpen.

Wat vind u het mooiste plekje?
De Fryske Wâlden. In het bijzonder, de plekken waar het besloten landschap overgaat in het open landschap.

Welke plek heeft aandacht nodig?
Bij ontwikkelingen in Noardeast-Fryslân moet structureel aandacht zijn voor de ruimtelijke en sociale kwaliteiten in de plannen. Hierdoor blijft Noardeast-Fryslân een aantrekkelijke omgeving om in te wonen en werken.

Wat zou u doen als u de regio bezoekt als toerist: wandelen, fietsen of varen?
Om deze regio volop te kunnen ervaren, zou ik de regio verkennen door middel van zowel een boot als een fiets.

Hoe staat de regio er volgens u over vijf jaar voor?
De rust en ruimte, de diversiteit in de landschappen, de prachtige dorpen, de sterke bedrijven en de mentaliteit van inwoners zijn de kernkwaliteiten van Noardeast-Fryslân. Ik verwacht dat de regio er over vijf jaar sterker voor staat, mits er rekening wordt gehouden met de genoemde kernkwaliteiten. Concreet verwacht ik dat de ‘fryske plaknammen’ in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn doorgevoerd.

Heeft u een suggestie voor een volgende persoon om te interviewen voor: ‘Mei ik jo wat freegje?’
Ik denk aan Jelmer Kok, voorzitter van de Doarpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) in Ee.