In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan sociaal geograaf en adviseur Louwrens Hacquebord uit Dokkum.

Wie bent u en wat doet u?
Mijn naam is Louwrens Hacquebord, ik ben 54 en woon samen met Greet Hettema. Onze kinderen Lise en Niek zijn de deur al uit en wonen beide in Groningen. Ik heb een webshop waar mensen reproducties van oude landkaarten en stadsplattegronden kunnen bestellen, frisius.nl. Daarnaast ben ik als zzp-er actief op uiteenlopende terreinen: ontwikkelen van content, advisering op het gebied van ruimtelijke ordening, erfgoed en toerisme, 3D-tekenwerk en timmerwerkzaamheden.

Woont u in de regio?
Ja, in Dokkum, waar ik ook geboren en getogen ben. Op m’n 18e ging ik naar Groningen. Daar heb ik 11 jaar gewoond. Na een tussenstop van 11 jaar in Burum zijn we sinds 2005 weer terug op het oude nest.

Zo ja, Noardeast-Fryslân is een fantastische plek om te wonen omdat…
Het er gewoon prachtig is. Je vindt er een unieke verzameling landschappen. Ten noorden van Dokkum het zeekleigebied met zijn terpen, eeuwenoude kerkjes, de ongelofelijke weidsheid en natuurlijk de Wadden, niet voor niks Werelderfgoed. Verder het Lauwersmeergebied, niet voor niks Nationaal Park. Ten zuiden van Dokkum het meer besloten coulisselandschap, met het Nationale Landschap de Noardlike Fryske Wâlden. En Dokkum zelf is natuurlijk ook een pareltje…

Waar kunnen we uw bijdrage aan de regio aan herkennen?
Ik ben drie jaar zeer intensief betrokken geweest bij de Admiraliteitsdagen. In die periode heb ik de basis gelegd voor de vloot authentieke schepen die het evenement ieder jaar bezoekt, én heb ik er samen met drie andere vrijwilligers voor gezorgd dat er ook overdag een volwaardig activiteitenprogramma is gekomen. Nu hou ik me, als bestuurslid en vrijwilliger van Stichting De Noarderling, bezig met het in stand houden en promoten van een uniek stukje Dokkumer erfgoed. De Noarderling is een nog grotendeels authentiek skûtsje dat in 1907 in Dokkum gebouwd werd. We hebben het schip in 2017 teruggehaald naar Dokkum, waar het nu een prachtige blikvanger is in de binnenstad.

Wat vind u het mooiste plekje?
Oei, dat is een lastige, er zijn zoveel mooie plekjes! Het Kleindiep in Dokkum, de kerk van Wierum vlak achter de dijk, Dokkumer Nieuwe Zijlen, de Omgong in Ee, Veenklooster, het Stropersgat achter de Zuidelijke Ballastplaat in het Lauwersmeer, noem maar op.  Maar als ik móet kiezen: het Dokkumer Grootdiep met de restanten van de vroegere zeedijk aan weerskanten. Ook niet echt één plek, maar in zijn geheel een prachtig en intrigerend overblijfsel uit het verleden. Elke keer als ik er vaar of langs fiets maakt het landschap opnieuw indruk. Prachtig!

Welke plek heeft aandacht nodig?
De Woudvaart in Dokkum. Niet omdat die verwaarloosd is of zo, maar vanwege de potentie voor het vaartoerisme. De vaart kan relatief gemakkelijk bevaarbaar worden gemaakt voor kleinere boten zonder mast. Je krijgt dan een nieuwe route tussen de stadsgracht en de Dokkumer Ee. Daar profiteren niet alleen de bootjes van, maar ook het drukke verkeer op de Rondweg omdat de Eebrug minder vaak open hoeft.

Wat zou u doen als u de regio bezoekt als toerist: wandelen, fietsen of varen?
Fietsen en varen. Natuurlijk zijn er ook prachtige wandelmogelijkheden, maar zelf vind ik wandelen eigenlijk alleen leuk in de bergen. De vaarmogelijkheden zouden wat mij betreft verder uitgebreid moeten worden, ook wanneer de Súd Ie straks eindelijk toegankelijk is geworden voor de watersport. Ik noemde al de Woudvaart. Maar er zijn bijvoorbeeld ook prachtige kanoroutes te realiseren.

Hoe staat de regio er volgens u over vijf jaar voor?
Goed, denk ik. Je ziet dat veel bedrijven zich verbonden voelen met de stad en/of de regio. Die binding is van belang voor de vitaliteit van de regio en de werkgelegenheid. Daarnaast zet de overheid volop in op toerisme, een sector waar voor Noardeast-Fryslân inderdaad grote kansen liggen.

Heeft u een suggestie voor een volgende persoon om te interviewen voor Mei ik jo wat freegje?
Maarten Meeuwe van Schreiershoek Recreatie.