Landschapstriënnale 2023
De nationale Landschapstriënnale komt in 2023 naar het Waddengebied. Dit hebben het bestuur en de adviescommissie van de stichting Landschapstriënnale op 21 juli jl. bepaald. Gedurende het hele jaar 2023 zullen er activiteiten in het kader van de Landschapstriënnale plaatsvinden langs de Waddendijk van Den Helder tot Delfzijl. Het zwaartepunt van het programma zal liggen in september 2023. Het hart van de manifestatie komt in de gemeente Noardeast-Fryslân te liggen, rond Blija, waar de bewoners de Terp van de Takomst zullen laten verrijzen.

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. De andere regio’s die zich hadden gekandideerd zijn: Middengebied Zuid-Limburg, Groene Hart, Zwolle / Spoorzone. Onder de titel DYNAMISCHE DELTA worden de schijnwerpers op de Waddenkust gezet. Belangrijke aanleiding om in 2023 de Landschapstriënnale langs de Waddendijk te laten plaatsvinden, is de nieuwe dijkverzwaring die in dat jaar start. De Landschapstriënnale is een manifestatie op basis van een flexibel format met exposities, seminars, debatten, excursies, optredens en andere bijeenkomsten, gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. De triënnale is elke drie jaar te gast in een andere regio, zodat steeds een focus kan worden gelegd op specifieke opgaven, ontwikkelingen en thema’s.

In samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en LF2028 en met betrokkenheid van culturele, maatschappelijke en kennispartners in het gebied, is een voorstel ontstaan voor de Landschapstriënnale 2023. Het voorstel is gemaakt door een kernteam bestaande uit Els van der Laan, Jan van der Weij, Sjoerd Wagenaar en Oeds Westerhof, daartoe in staat gesteld door de provincie Fryslân. In het seizoen 2020 – 2021 vindt een verdere uitwerking van het programma plaats, met partners uit Noord-Holland, Groningen en Fryslân.

Foto: Jonathan Doornenbal/Sense of Place