Energie coöperatie De Anjumer Eendragt timmert sinds 2018 flink aan de weg. Na het realiseren van het eerste postcoderoos project in 2019, kan er nu bijna een vinkje worden gezet bij een tweede project. Met het oog op de toekomstige elektrische deelauto die de coöperatie wil realiseren voor het dorp, werden er op dinsdag 10 november twee laadpalen geplaatst op het parkeerterrein van MFA de Dobbe in Anjum.

Deelauto voor iedereen
Emile Hendriks, voorzitter van de energie coöperatie en bestuurslid Gerlof van der Zee vertellen enthousiast over dit project. “In verband met de corona maatregelen stellen we het introduceren van de deelauto nog even uit. We hopen dat het komend voorjaar mogelijk zal zijn om de auto op proef te hebben voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de auto voor algemeen gebruik beschikbaar komt waarbij mensen een abonnement kunnen afsluiten. Ook de NAM, met een regiokantoor gevestigd in MFA de Dobbe, zal gebruik gaan maken van de auto. Men heeft al toegezegd een aantal abonnementen af te gaan nemen”. De laadpalen zijn ook beschikbaar voor particulieren met een elektrische auto. Met de twee palen zijn er vier plaatsen voor het opladen ontstaan. De deelauto’s zullen worden geëxploiteerd door MobiNoord.

Anjum energieneutraal
De energie coöperatie heeft een concreet doel: het stimuleren en produceren van duurzaam opgewekte energie met als missie Anjum energieneutraal te maken in 2030. Inmiddels zijn er plannen om binnen een half jaar een tweede postcoderoosproject te realiseren. “Op dit moment zijn we bezig met het vinden van een geschikt dak. Daarna kan de aanvraag de deur uit en gaan we op zoek naar deelnemers. Iedereen die graag wil profiteren van zonne-energie en zelf geen ruimte heeft kan zonnepanelen laten plaatsen op ´ons´ dak. Vanaf 1 januari 2021 ontvangt de coöperatie rechtstreeks subsidie hiervoor welke wordt uitbetaald aan de participanten. De deelname wordt makkelijker ten opzichte van de vorige keer omdat het voordeel niet meer via de energiebelasting wordt verrekend.

Waterstof voor Lauwersoog
Op dit moment liggen er in totaal rond de 2500 zonnepanelen op Anjumer daken. Om de doelstelling van 2030 te behalen moeten dit er tussen de 6000 en 7000 worden. Het nieuwe postcoderoos project zal hier in ieder geval aan gaan bijdragen. Naast het realiseren van zonnepanelen liggen er nog meer innovatieve plannen op de plank van de energie coöperatie. “De NAM locatie in de buurt heeft een infrastructuur die mogelijkheden geeft voor het aanleggen van een waterstof fabriekje en een warmtenet. De lange termijn doelen zijn om b.v. de haven bij Lauwersoog te laten draaien op waterstof. Op de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden zijn dergelijke projecten al opgestart. De kennis is dus niet ver weg”.