Op maandag 11 november was er weer een lampionnenoptocht in Metslawier. Om 18.30 uur vertrok de grote groep kinderen, met hun lampionnen, onder leiding van een muziekband. Na afloop van de optocht keerde de groep terug naar Het Jeugdhonk en hier was voor iedere deelnemer wat lekkers te krijgen. Ieder jaar wordt er tijdens de optocht geld opgehaald voor een organisatie in Metslawier. Dit jaar gingen de leerlingen van groep 7 en 8 van CBS de Rank langs de deuren om geld op te halen voor Peuterspeelzaal de Pikestjelp.

Peuterspeelzaal De Pikestjelp is sinds 2002 gevestigd in zorgcentrum De Skûle. De Pikestjelp vindt het belangrijk dat kinderen zelf kunnen ontdekken en veel plezier beleven aan de activiteiten. Een kind leert vooral wanneer het verwonderd en betrokken is. Daarom gaan ze er ook vaak op uit om gerichte activiteiten in de omgeving te doen of bieden ze iets extra’s op de locatie aan.