Met de bouw van 19 huurwoningen aan de Julianastraat en Bernhardlaan heeft Thús Wonen een laatste invulling gegeven aan een herstructureringsproces in Kollum-Zuid. Op woensdag 27 november was er een officiële opening waarbij de nieuwe huurders, omwonenden, gemeente Noardeast-Fryslân, aannemer Jorritsma en Thús Wonen een klein feestje vierden. Onder het genot van een kop snert en muziek van de Kollumer zanger Johnny de Vries, zijn de nieuwste huurders aan de Julianastraat en Bernhardlaan welkom geheten.

Directeur-bestuurder van Thús Wonen, Jeannette Dekker, zei dat met de oplevering van de 19 woningen aan de Julianastraat en Bernhardlaan een ingrijpend herstructureringsproces in Kollum-Zuid is afgerond. “Wij zijn in 2009 gestart met de sloop van 128 woningen in Kollum-Zuid. Oorspronkelijk zouden daar 118 woningen voor terugkomen, maar het liep heel anders”. De corporatie is vol ambitie in 2010 begonnen met de start van 14 woningen aan de Beatrixstraat. Hier werden de eerste gasloze woningen met een warmtepomp gebouwd die qua energieprestatie ver hun tijd vooruit waren. Door de vastgoedcrisis en een reorganisatie, die bij de corporatie zijn tol eiste, is het lange tijd stil geweest rondom de nieuwbouw in Kollum-Zuid. In 2013 is de sociale verhuurder begonnen met het opknappen van 26 woningen aan de Johannes Bogerman-straat. Het renoveren van de hofjeswoningen verzekerde vooral jongeren van een betaalbare woning. Op het nieuwbouwfront bleef
het echter stil en waren er veel lege plekken.en.

“Met de oplevering van de 19 woningen aan de Julianalaan zijn er voor de sloop van 128 woningen 65 nieuwe sociale huurwoningen teruggekomen. Voor ouderen en gezinnen appartementen en grondgebonden woningen. Maar ook de jongeren zijn we niet vergeten. Daarvoor zijn de eerder genoemde 26 woningen gerenoveerd. Met de verkoop van de grond, die we niet nodig hadden voor eigen ontwikkeling, hebben we de particuliere sector ook de gelegenheid gegeven om een woning te kunnen realiseren in dit prachtige deel van Kollum en ontstaat er een mooie gemêleerde wijk, waar het fijn wonen is. “En laat dat nou precies de belangrijkste doelstelling van Thús Wonen zijn: het zorgen voor een plek waar je fijn kunt wonen, ook als je een beperkt inkomen hebt”, aldus mevrouw Dekker.