eerste ljipaai DantumadielDe twee vrienden Jan Nutma uit Hiaure en Harry Wijbrands uit Molkwar hebben het eerste ljipaai van 2020 in de gemeente Dantumadiel is gevonden. Ze hebben het eitje woensdagochtend 11 maart 2020 rond 10.15 uur gevonden ten noorden van Driezum, ten zuiden van het Dokkumergrootdiep.

Burgemeester Klaas Agricola ontmoette de vinders nabij het veld waar het eitje is gevonden. Hier overhandigde hij een oorkonde en het vindersloon.