Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 17 initiatieven in de regio Noordoost-Friesland. In deze laatste openstellingsperiode van 2021 gaat hier ruim 270.273 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is het W.B. van der Kooiplantsoen.

W.B. van der Kooiplantsoen
Een aantal jaren geleden is er een borstbeeld van kunstenaar en schilder Willem Bartel van der Kooi in Augustinusga geplaatst om hem een permanente plek te geven in het dorp. Naast het borstbeeld ligt op dit moment nog een braakliggend stuk terrein. Dorpsbelang Augustinusga wil het terrein graag opknappen. Met behulp van subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt er een nieuw plantsoen ontwikkeld; het W.B. van der Kooiplantsoen.

Het plantsoen zal onder andere fungeren als pluktuin. Een deel van het terrein wordt ingezaaid met een bloemenmengsel wat insecten aantrekt. Ook komen er vruchtbomen, treurwilgen en rododendrons. De plaatselijke basisschoolleerlingen maken een insectenhotel voor in het plantsoen. Tenslotte worden er zitplaatsen gecreëerd door het plaatsen van zitboomstammen en een picknicktafel. Met als eindresultaat een prachtige plek voor alle dorpsbewoners, een plek die voor mens en dier van belang is en waar jong en oud van kan genieten.

Totale investering: € 40.518                        Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns €10.000    

Iepen Mienskipsfûns

Vanaf 10 januari tot en met 3 februari 2022 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen voor IMF-projecten. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie over IMF- en LEADER-subsidie en het aanvragen van de subsidies op www.streekwurk.frl.