Het Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân verstrekt in de eerste tender van 2021 subsidie aan 14 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van 260.000 euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Burgerinitiatief Trynwâlderein
Stichting Trynwâlderein wil dat ouderen die (intensieve) zorg nodig hebben, in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. Onder het motto ‘Samen oud in de Trynwâlden’ wil de Stichting bevorderen dat ouderen op vrijwillige basis ‘zorg voor elkaar’ hebben. Dit door het bieden en vragen van eenvoudige hulp aan elkaar. Door het actief opbouwen van een vrijwilligersnetwerk, is de verwachting dat bij start van het project ongeveer 70 dorpsbewoners tijd beschikbaar stellen voor het doen van eenvoudige klussen. Door mond-op-mond reclame wordt een verdere groei van het sociale netwerk verwacht tot een groep van 100 personen. De bijdrage vanuit het IMF is 9.800 euro, het project kost 28.968 euro.

Iepen Mienskipsfûns
De volgende subsidieronde loopt van 19 april tot en met 20 mei 17.00 uur. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van subsidie op www.fryslan.frl/imf. Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling binnenkort mogelijk. Zodra bekend is wanneer de LEADER-tenders voor 2021 worden opengesteld, worden deze gepubliceerd.