Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 12 initiatieven in de regio Noordoost-Fryslân. In deze eerste openstellingsperiode van 2022 gaat er ruim 259.412 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is Giga Insecta.

 

Giga Insecta
In Park Vijversburg in Tytsjerk presenteert Stichting Op Toutenburg van 3 juli t/m 14 augustus 2022 het project ‘Giga Insecta’. Een beleving met tientallen metersgrote bewegende beelden van insecten. Hiermee wil de stichting het belang van insecten op beeldende wijze onder de aandacht te brengen. De grootte van de insecten geeft bezoekers een andere kijk op de wereld van deze kleine diertjes. Een indrukwekkend project waarbij bezoekers kennis maken met de wereld van de insecten en oog in oog komen te staan met een belangrijke boodschap; “Koester ons!”. De tentoonstelling wordt georganiseerd in aanvulling op Arcadia, dat in het teken staat van duurzaamheid en biodiversiteit. Naast de tentoonstelling is er een randprogramma, bestaande uit onder andere een voorstelling voor jonge kinderen, levensgrote foto’s van insecten en een activiteitenplein. Voor bezoekers is er daarnaast een doe- en zoekplaat, waarbij het park als vindplaats wordt gebruikt voor alle insecten die er leven.

Totale investering: € 112.200                     Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns € 10.000

 

Iepen Mienskipsfûns en LEADER-subsidie

Vanaf 11 april tot en met 12 mei 2022 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen voor IMF-projecten. Voor de inwoners van Noordoost- en Noordwest-Fryslân is ook de Europese subsidieregeling LEADER geopend van 11 april – 9 juni 2022. Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie over IMF en de LEADER-regeling en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl.